ENG
f18f45f0-be41-42a5-aa5d-0ba35a37f3b2
Erklæring 25.7.1489 fra riksrådet, om at kong Hans' sønn Kristian skulle bli valgt til konge i Norge etter farens død (utsnitt).

UTSATT. Norges rike, Landsloven og St. Olav digitalt!

OBS! UTSATT TIL HØSTEN Den største samlingen av kilder til norsk middelalderhistorie finnes i Arkivverket. Deler av materialet har vært på Digitalarkivet i noen år, men i 2019 ble det satset ytterligere på middelalderen. Unike dokumenter som erkebiskop Aslak Bolts jordebok fra 1430-tallet og statsdokumentet hvor dronning Margrete 1388 utropes til Norges mektige frue og rette husbonde er nå digitalt tilgjengelig. Med dette arrangementet ønsker vi å belyse disse kildenes betydning for norsk middelalderhistorie. 

Type:
Arrangement
Når:
30. april, 12:00 - 15:00

Vi gjør oppmerksom på at dette arrangementet er utsatt til høsten på grunn av Koronasituasjonen. Nærmere tidspunkt vil komme.

 

Program:

12:00-12:15 Modus ensemble fra Senter for middelaldermusikk: Gro Siri Ognøy Johansen – sang, Elizabeth Gaver – fiddle og Hans Olav Gorset – fløyter.

12:15-12:30  Velkommen ved riksarkivar Inga Bolstad.                                                                                     

12:30-13:00  Tor Weidling 1. arkivar v/Arkivverket: Arkivverkets middelaldermateriale digitalt.

Middelaldersamlingen består av brev, jordebøker, regnskaper og små fragmenter av håndskrevne bøker. Weidling presenterer samlingen og digitaliseringen av denne.

13:00-13:30  Øystein Rian, prof. emiritus UiO: Fra selvstendig kongerike til underordnet lydrike. Dokumentene forteller.

Rian viser hvordan diplomene gir viktig og spennende informasjon om Norges politiske og statsrettslige utvikling i seinmiddelalderen. Dokumentene ble brukt til å legitimere det danske herredømmet i Norge.

13:30-13:50  20 min. pause/servering.

13:50-14:20  Magnus Rindal, prof. emeritus i norrøn filologi: Magnus Lagabøtes landslov i Riksarkivet.

Landslova finnes i 39 komplette håndskrifter fra mellomalderen. Riksarkivet har i tillegg fragmenter av 45 håndskrifter. De fleste fragmentene er funnet som innbindinger rundt regnskap fra 1600-talet. Rindal drøfter verdien som disse fragmentene har som kilder til loven.

14:20-14:50: Øystein Morten, religionshistoriker og forfatter: Jakten på Olav den hellige.       

Morten tar for seg skildringer av kroppen til Olav Haraldsson fra de eldste sagafragmentene, via brev og regnskaper fra senmiddelalderen frem til undersøkelser i 2012 av den såkalte Olavsrelikvien.

Konferansier: avdelingsdirektør i Arkivverket Tom Oddby.

Arrangementet streames.

Gratis adgang.

Velkommen!