Botsfengselet

Kriminalisert fattigdom

Bruken av tvangsarbeid i Norge ca. 1850-1900.

Type:
Foredrag
Når:
6. september, 19:00 - 20:00
Hvor:
Statsarkivet i Bergen, Årstadvegen 22 , bergen

"Tvangsarbeideranstalten var et meget effektivt middel git til at rense gaterne for de besværligste urostifterne".

Slik reagerte Bergens politimester på at tvangsanstalten i byen ble lagt ned rundt 1910. Dette forteller også noe om det allment aksepterte skillet mellom verdige og uverdige fattige på denne tiden. Den sistnevnte gruppen, som man mente selv hadde skyld i fattigdommen, måtte disiplineres og uskadeliggjøres. Ulvund vil i dette foredraget fortelle om hvordan fattigdom i praksis ble kriminalisert, særlig på 1800-tallet.

Foredragsholder: Professor i historie, Frode Ulvund.