ENG
Lumina : Stocksy
(foto: Stocksy)

Invitasjon til fagkveld – hvordan arbeide tverrfaglig i dokumentasjonsforvaltningen?

Norsk Arkivråd og Arkivverket inviterer til fagkveld med tema tverrfaglig dialog i praksis.

Type:
Arrangement
Når:
27. august, 16:00 - 19:00

Diskusjoner om dokumentasjonsforvaltning og arkiv i en digital tid kan fort bli kompliserte. Mange fagretninger er involvert, og problemstillingene er sammensatte. De spenner fra forretningsmessige betraktninger og arkivfaglige hensyn, til juridiske spørsmål og tekniske løsninger. I slike diskusjoner kan det være krevende å skille mellom behov, løsninger og hvilke problemer vi egentlig forsøker å løse. Norsk Arkivråd og Arkivverket tror en av nøklene for å lykkes med dokumentasjonsforvaltning og arkiv er tverrfaglig dialog. Vi inviterer derfor til fagkveld hvor temaet er tverrfaglig dialog i praksis.

Målgruppe: Vi vil gjerne ha med deg som er opptatt av å se dokumentasjonsforvaltning, virksomhetsbehov og -prosesser i sammenheng.

Fagkvelden avholdes 27. august på Felix konferansesenter. Etter denne kvelden vil du være bedre rustet til å arbeide tverrfaglig i dokumentasjonsforvaltningen. Du vil være i stand til å kjenne igjen behovet for tverrfaglig dialog i noen typiske problemstillinger, og hvordan du bør gå frem for å involvere andre fagfelt.

Vi starter kl. 16.00 med pizza. Det faglige opplegget varer fra 17-19. Etter en kort innledning vil hoveddelen av opplegget bestå av problemløsning i grupper, og det er en forventning om at alle deltar aktivt i dette. 


Pris: Kr. 350,- pr person.

Det er begrenset med plasser, så vær rask og meld deg på.

Lenke til påmelding