ENG

Forskning på 1-2-3: Kildedykk som forandrer historien

Professor Knut Dørum presenterer tre nye bøker.

Type:
Arrangement
Når:
15. mars, 14:00 - 15:00
Pris:
Gratis
Hvor:
Riksarkivet, Sognsveien 221 , oslo

Knut Dørum, professor i historie ved Universitetet i Agder, presenterer tre ferske bøker der han har vært en sentral bidragsyter:

  • Hans Nielsen Hauge. Fra samfunnsfiende til ikon
  • Allmenningen. Historien om den norske offentligheten
  • Eneveldet før undergangen. Politisk kultur i Norge 1660–1814

Felles for Knut Dørums bidrag er fokuset på hvordan et sivilsamfunn med aviser, tidsskrifter, klubber, selskaper og skjenkestuer som arenaer vokste opp nedenfra. Det kom til å utfordre regimet og samfunnssystemet. Ironisk nok spilte statens byråkrati – embetsmennene – en sentral rolle i opposisjonen mot eneveldet og til dels også mot regjeringens politikk

Haugianerne utgjorde derimot en ren folkelig-religiøs bevegelse basert på vennesamfunn og en skriftoffentlighet. Bevegelsen utfordret lære- og forkynnelsesmonopolet til prestene og næringsmonopolet til kjøpmennene. Dørums bidrag bygger på arkiver ved Riksarkivet, men også fra statsarkiver og kommunearkiv. Mye av materialet har vært lite benyttet i forskning tidligere.Åpent for alle. Gratis adgang.