ENG

Avlevering av fysiske pasientarkiver

Type:
Kurs
Når:
14. juni, 09:00 - 16:00

Program seminar for fysiske pasientarkiver 

14.06.2018

Kl. 09.00-10.00 Registrering, kaffe og en matbit

Kl. 10.00-10.20

                                                     Velkommen, bakgrunn, regelverk og veien til Tynset

Velkommen
Norsk helsearkiv og helsearkivregisteret – bakgrunn og regulering, veien videre til Tynset (Bjørn Børresen)

Kartlegging, bevaring- og kassasjon og avleveringsavtaler

Kl. 10.20- 10.30

Overordnet om dagens tema (Jon Are Vøien)

Kl. 10.30-11.00 Kartlegging, bevaring- og kassasjon (Øyvind Gausemel og Heidi Tronbøl)

Kl. 11.00-11.20

Avleveringsavtaler (Jon Are Vøien)

Kl. 11.20-11.30 Pause
Registreringsstøtten for pasientjournaler (versjon 2)

Kl. 11.45-12.00

Kort teknisk gjennomgang av Registreringsstøtten for pasientjournaler (Jens Gleditsch)

Kl. 12.00 - 12.35

Presentasjon av Registreringsstøtten (Kari Nylænder og Heidi Tronbøl)

Kl. 12.35 - 12.50

Standard for digital avleveringsliste (Jens Gleditsch)
Kl. 12.50 - 13.00 Spørsmål

Kl. 13.00 - 14.00

Lunsj

Klargjøring og forsendelse. Hva skjer med materiale etter ankomst Tynset

Kl. 14.00 - 14.40

Virksomhetenes videre oppgaver rundt klargjøring og forsendelse (Jon Are Vøien)

Kl. 14.40 - 14.55 Pause

Kl. 14.55 - 15.40

Hva skjer med materiale etter ankomst Tynset? (Tord Myklebust og Øyvind Gausemel)
Kl. 15.40 - 16.00 Spørsmål og avslutning