BERR0315

Åpent møte om Noark og andre utfordringer i dokumentasjonsforvaltningen

Det er snart 10 år siden Noark 5 kom. Mye har skjedd siden den gang. Vi vet at mye fungerer, men at det også er en del utfordringer. Noark skal evalueres av lovutvalget, men samtidig er Noark under kontinuerlig videreutvikling og forvaltning.

Type:
Arrangement
Når:
29. januar, 10:00 - 14:30
Hvor:
Arkivverkets lokaler på Sognsvann: Wergelandssalen , oslo

11.01: Åpent møte er fulltegnet - venteliste 

15.01: Åpent møte blir streamet live via Facebook.

Det er snart 10 år siden Noark 5 kom. Mye har skjedd siden den gang. Vi vet at mye fungerer, men at det også er en del utfordringer.

Noark skal evalueres av lovutvalget, men samtidig er Noark under kontinuerlig videreutvikling og forvaltning. 

Av hensyn til den videre forvaltningen av Noark er det viktig for Arkivverket å ha en god forståelse av behovene til offentlig forvaltning i dag og fremover, og hva som er de underliggende årsakene til dagens utfordringer.

For å belyse disse utfordringene nærmere vil Arkivverket avholde et åpent møte - mandag 29. januar, 10:00 - 14:30 i Arkivverkets lokaler på Sognsvann, møterom RA-Wergelandssalen. 

Vi legger opp til konstruktive og fremtidsrettede diskusjoner på hva vi kan gjøre for å komme videre, på kort sikt og lang sikt, og ikke bli låst i de samme gamle diskusjonene fremover. 

Alle er velkomne til å delta, og vi oppfordrer spesielt arkivskapere, arkivinstitusjoner og leverandører til å delta!

Meld dere på så snart som mulig ved å sende e-post til Mona Danielsen.  Venteliste per 11.01.2018.

Agenda 1 åpent møte om NOARK
agenda 2 NOARK Åpent møte

Oppsummering fra dagen legges ut på arkivverket.no i februar. 

Henvendelser i sakens anledning i etterkant av møtet bes stiles Mona Danielsen, e-post: mondan@arkivverket.no