ENG
FORV_Velkommen

Gjennomførte tilsyn – tilsynsrapporter

På de underliggende sidene finner du oversikt over gjennomførte tilsyn i henholdsvis kommunal og statlig sektor. Bare rapporter fra tilsyn gjennomført etter 1/11 2016 er lagt ut med lenke. Rapporter fra tidligere tilsyn kan fås ved henvendelse til Arkivverket med anmodning om innsyn. Se også Planlagte tilsyn

Arkivverkets omorganisering høsten 2016 hadde til hensikt å sørge for forbedring, standardisering og likebehandling under tilsyn. 

Tilsyn før denne datoen var meget ulike, og rapportene fra disse vil derfor ikke bli publisert samlet. Disse rapportene kan imidlertid fås tilsendt ved henvendelse til Arkivverket med anmodning om innsyn i den enkelte rapport.

Rapporter fra tilsyn etter 1/11 2016 publiseres nedenfor.

Gjennomførte tilsyn KOMMUNAL sektor
Gjennomførte tilsyn KOMMUNAL sektor
På denne siden finner du oversikt over gjennomførte tilsyn i kommunal sektor, sortert på fylke [trykk CTRL + F for å søke etter kommune /bydel]
Gjennomførte tilsyn STATLIG sektor
Gjennomførte tilsyn STATLIG sektor
På denne siden vil vi legge ut informasjon om gjennomførte tilsyn i statlig sektor [trykk CTRL + F for å søke på siden]