Gjennomførte tilsyn – tilsynsrapporter

På de underliggende sidene finner du oversikt over gjennomførte tilsyn i henholdsvis kommunal og statlig sektor. Bare rapporter fra tilsyn gjennomført etter 1/11 2016 er lagt ut med lenke. Rapporter fra tidligere tilsyn kan fås ved henvendelse til Arkivverket med anmodning om innsyn. Se også Planlagte tilsyn

Arkivverkets omorganisering høsten 2016 hadde til hensikt å sørge for forbedring, standardisering og likebehandling under tilsyn. 

Tilsyn før denne datoen var meget ulike, og rapportene fra disse vil derfor ikke bli publisert samlet. Disse rapportene kan imidlertid fås tilsendt ved henvendelse til Arkivverket med anmodning om innsyn i den enkelte rapport.

Rapporter fra tilsyn etter 1/11 2016 publiseres nedenfor.