ENG

Infofilen

Infofilen er en kontrollfil som skal oversendes sammen med en avleverings- eller deponeringspakke og inneholde opplysninger som er viktige for selve overføringen av pakken til et depot. (Tidligere kalt info.txt og info.xml.)

Med Infofilen menes den filen som tidligere har blitt kalt info.txt eller info.xml.

Infofilen skal oversendes til depotinstitusjonen samtidig som en avleverings- eller deponeringspakke oversendes. Avleverings- eller deponeringspakken skal ha et unikt navn i form av en UUID og pakkes som en TAR-fil. Infofilen skal ha samme navn som avleverings- eller deponeringspakken, dvs UUID'en, men er en xml-fil.

Grunnen til denne navneendringen er at dette forenkler koblingen mellom de to elementene i overføringen (tar-filen og infofilen), samt at det også gir muligheten for å ha infofilen for flere pakker i samme filkatalog.

Infofilen er en xml-fil som skal følge METS-standarden. Det er laget et eget forenklet skjema for Infofilen som har navnet submissionDescription.xsd. (Navnet "submissionDescription" er det altså kun skjemaet som skal ha.)

Dokumenter og skjema til infofilen

Beskrivelse av hvilke elementer som skal inngå i infofilen kan finnes i følgende dokument:

Beskrivelse av Infofilen (submissionDescription)

Skjemaet for Infofilen kan finnes på:

submissionDescription.xsd