ENG

Endelig godkjente løsninger (NOARK5)

Her finnes oversikt over NOARK5-løsninger som har fått Riksarkivarens endelige godkjenning

10.10.2016

Endelig godkjenning av NOARK5-løsning, Documaster Arkiv (Documaster AS)

Riksarkivet har gitt Documaster Arkiv endelig godkjenning i henhold til NOARK5 versjon 3.1. Løsningen godkjennes som en komplett NOARK5-løsning for registrering og arkivering av journalføringspliktige saksdokumenter (sakarkiv). I tillegg godkjennes løsningen som en NOARK5-kjerne for sakarkiv, som kan integreres med ett eller flere fagsystemer eller saksbehandlingsløsninger.

21.10.2015

Endelig godkjenning av NOARK5-løsning, BraArkiv (Geomatikk IKT)

Riksarkivaren har gitt braArkiv N5 versjon 1.1.50 endelig godkjenning som en kjerne i henhold til NOARK5 versjon 3.1.

02.07.2015

Endelig godkjenning av NOARK5-kjerne, Socio (Tieto Norge AS)

Riksarkivet har gitt løsningen Socio fra Tieto Norge AS, avd. Velferd, endelig godkjenning som kjerne i et fagsystem for sosialtjenesten.

 

04.09.2014

Endelig godkjenning av NOARK5-løsning, ePhorte versjon 5.1.4 (Gecko/Evry)

Riksarkivet har gitt ePhorte versjon 5.1.4 endelig godkjenning i henhold til NOARK5 versjon 3.1. Løsningen godkjennes som en komplett NOARK5-løsning.

27.3.2014

Endelig godkjenning av NOARK5-løsning, ACOS Websak versjon 4.0 (ACOS AS)

Riksarkivet har gitt løsningen ACOS Websak versjon 4.0 endelig godkjenning som som en komplett NOARK5-løsning, som både kan fungere frittstående som et sakarkivsystem og som kan integreres med ett eller flere fagsystemer.

12.3.2014

Endelig godkjenning av NOARK5-løsning, Documaster DOTS versjon 1.0 (NXC AS)

Riksarkivet har gitt løsningen Documaster DOTS versjon 1.0 endelig godkjenning som kjerne for integrering med fagsystemer uten sakarkiver

14.2.2014

Endelig godkjenning av NOARK5-løsning, Public 360 versjon 4.1 ServicePack 5 (Software Innovation AS)

Riksarkivet har gitt løsningen Public 360 versjon 4.1 ServicePack 5 endelig godkjenning som en komplett NOARK5-løsning, som både kan fungere frittstående som et sakarkivsystem, og som kan integreres med ett eller flere fagsystemer.

17.9.2012

Endelig godkjenning av NOARK5-løsning, Visma samhandling arkiv (Visma Unique AS)

Riksarkivet har gitt løsningen Visma samhandling arkiv 1.0 endelig godkjenning som NOARK5 kjerne. Løsningen godkjennes som kjerne for arkivering av saksdokumenter produsert i fagsystemer i sikker sone.