ENG

Andre godkjente løsninger basert på Noark5

Her finnes oversikt over Noark5-løsninger som har fått Riksarkivarens godkjenning for andre bruksområder enn det som er pålagt i arkivforskriften.

Nedenfor finnes oversikt over Noark5-løsninger som er godkjent uten at det stilles krav om godkjenning i regelverket, men hvor leverandøren har levert et arkivuttrekk og en egenerklæring som viser hvilke deler av standarden som er oppfylt.

Disse løsningene oppfyller altså ikke kravene til godkjenning i henhold til arkivforskriften, men er utviklet for andre bruksområder.

Se også: Godkjente løsninger for elektronisk journal og arkiv (Noark5)

Endelig godkjente løsninger

Følgende løsninger, basert på Noark5, har fått Riksarkivarens endelige godkjenning:

2019:

Experis Ciber - N5D / Noark 5 for Documentum versjon 2.4
Endelig godkjenning av Noark 5 versjon 4.0 arkivkjerne (15.03.2019)

Riksarkivaren har gitt Experis Ciber - N5D / Noark 5 for Documentum versjon 2.4 endelig godkjenning som en kjerne i henhold til Noark 5 versjon 4.0.

2018:

Tieto (Software Innovation) - eArkiv 360° 4.1 SP9 arkivkjerne
Endelig godkjenning av Noark 5 versjon 4.0 løsning (10.12.2018)

Riksarkivet har gitt Tieto (tidligere Software Innovation) eArkiv 360° 4.1 SP9 arkivkjerne endelig godkjenning som en kjerne i henhold til Noark 5 versjon 4.0.


Weblager (Dansk scanning AS) 
Endelig godkjenning etter Noark 5 versjon 4.0 (16.10.2018)

Riksarkivaren gir med dette endelig godkjenning av skanningsløsningen Weblager fra Dansk Scanning AS i henhold til Noark 5 versjon 4.0. Weblager skal fungere som arkiv for innskannede byggesaker, og tilfredsstiller nødvendige krav i Noark-standarden for å fungere som arkiv for innskannede byggesaker. Løsningen er ikke vurdert etter kravene som følger av riksarkivarens forskrift kapittel 8 Konvertering for digital bevaring. Weblager har ikke funksjonalitet som gjør at det kan anvendes som journalførings- eller saksbehandlingssystem. Egenerklæringsskjemaet oppgir at løsningen tilbyr klassifikasjon og klasse, men dette var ikke med i det mottatte uttrekket, og er således ikke testet.

2015:

BraArkiv (Geomatikk IKT)
Endelig godkjenning av NOARK 5-løsning (21.10.2015)

Riksarkivaren har gitt braArkiv N5 versjon 1.1.50 endelig godkjenning som en kjerne i henhold til Noark 5 versjon 3.1.

 

Socio (Tieto Norge AS)
Endelig godkjenning av Noark 5-kjerne (02.07.2015)

Riksarkivet har gitt løsningen Socio fra Tieto Norge AS, avd. Velferd, endelig godkjenning som kjerne i et fagsystem for sosialtjenesten.

2014:

Documaster DOTS versjon 1.0 (NXC AS)
Endelig godkjenning av Noark 5-løsning (12.03.2014)

Riksarkivet har gitt løsningen Documaster DOTS versjon 1.0 endelig godkjenning som kjerne for integrering med fagsystemer uten sakarkiver

Midlertidig godkjente løsninger

Den som har fått innvilget midlertidig godkjenning av en Noark 5-løsning, skal melde fra til Riksarkivet om dato for produksjonssetting av løsningen hos første kunde.

Søknad om endelig godkjenning bør være Riksarkivet i hende innen 9 måneder etter produksjonssetting, og må senest være mottatt innen 12 måneder.

2017:

Soludyne (fagsystem for virksomhetsstyring)
Midlertidig godkjenning av Noark 5-løsning (20.04.2017)

2016:

Fasit (Bouvet ASA) utviklet for Oslo kommune, Byrådsavdeling for eldre, helse og sosiale tjenester
Midlertidig godkjenning av Noark 5-løsning (11.03.2016)

2011:

Tieto Noark 5 for Documentum
Midlertidig godkjenning av Noark 5 løsning (23.06.2011)

Riksarkivet gir løsningen Tieto Noark 5 for Documentum en midlertidig godkjenning som Noark 5 kjerne, som skal fungere frittstående med mulighet for integrasjon med ett eller flere fagsystemløsninger.

2010:

Noark 5 for iipax (Ida Infront AB) 
Midlertidig godkjenning av Noark 5 kjerne (14.12.2010)

Riksarkivaren gir løsningen Noark 5 for iipax en midlertidig godkjenning som Noark 5 kjerne.
Løsningen kan fungere frittstående i integrasjon med ett eller flere fagsystemer.

 

Integrert Noark 5-kjerne i fagsystemet for Skipsregistrene NIS og NOR
Midlertidig godkjenning av Noark 5-kjerne (12.05.2010)

Riksarkivaren gir den integrerte Noark 5-kjernen i fagsystemet for Skipsregistrene en midlertidig godkjenning som Noark 5-kjerne.
Løsningen kan kun fungere innebygget i det konkret angitte fagsystemet.

2009:

W3D3 (FormPipe Software AB)
Midlertidig godkjenning av Noark 5-kjerne (01.12.2009)

Riksarkivaren gir systemet W3D3 fra FormPipe Software AB en midlertidig godkjenning som en frittstående Noark 5-kjerne, som kan integreres med ett eller flere fagsystemer.