ENG
FORV_Transport

Om eForvaltning

Forvaltningen blir stadig mer elektronisk, og stadig mer av arkivdanningen skjer i elektronisk form. Grensene mellom ulike arkivskapende virksomheter og mellom arkivskapende virksomheter og arkivmyndigheten viskes ut.

Hva er eForvaltning?

I fremtiden forventes det at stadig færre saksbehandlere gir økt service til stadig flere innbyggere – med begrensede ressurser.

Borgerne forventer at varer og tjenester er tilgjengelige uavhengig av tid og sted, og økt mobilitet av arbeidskraft, kapital og markeder stiller krav til en fleksibel og effektiv forvaltning.

Arkiv er en forutsetning for en god eForvaltning

  • Døgnåpen e-forvaltning gir de offentlige arkivene en ny rolle i møtet mellom borgere og myndigheter
  • Nøkkelbegreper er innsyn og troverdighet
  • Autentisitet over tid må garanteres
  • Elektroniske dokumenter må bevares fysisk og teknisk over tid
  • Elektroniske dokumenter må kunne gjenfinnes og tilgjengeliggjøres 

Lovhjemmel

eForvaltningsforskriften (Forskrift om elektronisk kommunikasjon med og i forvaltningen) har som mål å legge til rette for sikker og effektiv bruk av elektronisk kommunikasjon med og i forvaltningen.

Forskriften er hjemlet i Forvaltningsloven (Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker) og eSignaturloven (Lov om elektronisk signatur).