Institusjoner og ressurser på privatarkivfeltet

Privatarkiv bevares i mange institusjoner. I hvert fylke er det en institusjon som koordinerer det regionale arbeidet. Riksarkivaren koordinerer privatarkivarbeidet.

Fylkeskoordinerende institusjoner på privatarkivfeltet og bevaringsinstitusjoner fylkesvis

Se oversikt i nedlastbar fil nedenfor (Fylkeskoordinerende institusjoner for privatarkiv og fylkesvis institusjonsoversikt)

       

Fylkesplaner for samhandling og bevaring:

 

Institusjoner med nasjonal bevaringspolitikk

Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek

VID historiske arkiv – Misjonsarkivet og Diakoniarkivet

Nasjonalbiblioteket

Forsvarsvarets museer, Norges Hjemmefrontmuseum 

Norsk luftfartsmuseum

Arkivverket, Riksarkivet

Arkivverket, Samisk arkiv

Arkivverket, Statsarkivet i Stavanger, Norsk olje- og gassarkiv

Universitetsbiblioteket i Bergen, Skeivt arkiv

Utviklings- og prosjektmidler

Riksarkivet

Norsk kulturfond

Stiftelsen Fritt Ord

Nasjonalbiblioteket. Bibliotekutvikling, prosjektmidler

Det kan også være aktuelt å søke midler hos diverse stiftelser, som Sparebankstiftelsen, Bergesenstiftelsen, Olav Thon Stiftelsen, og hos OU-fond i flere organisasjoner.

.

Rapporter, veiledninger, presentasjoner fra workshops ol.

Evaluering av fylkeskoordinerende ledd i privatarkivarbeidet. Hovedrapport fra arbeidsgruppen 09.11.2016 (pdf)

Hordaland fylkeskommune, Regional kulturplan for Hordaland 2015-2025

«En helhetlig samfunnshukommelse», utredning levert Riksarkivaren 31.12.2014

Privatarkiv i musea. Sluttrapport frå prosjektet. Norsk kulturråd 2011

ABM-skrift nr. 40, TIL KILDENE! Kartlegging av regionale og lokale arkiver (2007)

 

Spørsmål?

Ta kontakt med Ellen Røsjø i Arkivverket.

Last ned

  • PRIV Fylkesvis Koordinering av privatarkiv i Norge_oktober 2017 (er 05 10 2017)
    39.1 KB
    Last ned