ENG

Institusjoner og ressurser på privatarkivfeltet

Privatarkiv bevares i mange institusjoner. I hvert fylke er det en institusjon som koordinerer det regionale arbeidet. Riksarkivaren har et overordnet koordineringsansvar for privatarkivarbeidet.

Fylkeskoordinerende institusjoner på privatarkivfeltet og bevaringsinstitusjoner 

Se oversikt over Fylkeskoordinerende institusjoner for privatarkiv og fylkesvis institusjonsoversikt

Fylke

Fylkeskoordinerende institusjon

Kontaktperson
Østfold Østfoldmuseene (til avklaring i prosjektet) Hege Hauge Tofte,hegtof@ostfoldmuseene.no
Akershus Museene i Akershus Katja Nicolaysen, katja.nicolaysen@mia.no
Oslo Oslo byarkiv Kirsti Gulowsen, kirsti.gulowsen@kul.oslo.kommune.no
Hedmark Utsatt. Imens fungerer Statsarkivet i Hamar Cæcilie Stang, cast@arkivverket.no
Oppland Fylkesarkivet i Oppland, IKA Opplandene Marit Hosar,marit.hosar@oppland.org
Buskerud Vestfoldarkivet Ann Tove Manshaus,  ann.tove.manshaus@vestfoldmuseene.no
Vestfold Vestfoldarkivet Karianne Schmidt Vindenes, karianne.schmidt.vindenes@vestfoldmuseene.no
Telemark Telemarksarkivet Kjetil Høstrup Djuve, kjetil.djuve@nia.museum.no
Aust-Agder KUBEN Aust-Agder museum og arkiv Yngve Schulstad Kristensen,  Yngve.Schulstad.Kristensen@aama.no
Vest-Agder Statsarkivet i Kristiansand (på midlertidig oppdrag for fylkeskommunen) Kristin Lindqvist, krilin@arkivverket.no
Rogaland Ikke avklart. Imens fungerer Statsarkivet i Stavanger Janet Birkedal Martin, janmar@arkivverket.no
Hordaland Hordaland fylkesarkiv Sturla Binder, sturla.binder@hfk.no
Sogn og Fjordane Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane Per Olav Bøyum, Per.Olav.Boyum@sfj.no
Møre og Romsdal IKA Møre og Romsdal Gunnar Morsund, gunnar.morsund@ikamr.no
Trøndelag IKA Trøndelag Tone Stakvik, tone.stakvik@ika-trondelag.no
Nordland Arkiv i Nordland Solveig Lindbach Jensen, soljen@nfk.no
Troms Utsatt. Imens fungerer Statsarkivet i Tromsø Solbjørg Fossheim, sofo@arkivverket.no
Finnmark      Finnmark fylkesbibliotek Helena Maliniemi, Marja.Helena.Maliniemi@ffk.no

    

Fylkesplaner for samhandling og bevaring:

Oslo: Bevarings- og utviklingsplan for privatarkiv i Oslo
Hedmark: Bevaringsplan for privatarkiv i Hedmark
Oppland: Bevaringsplan for privatarkiv i Oppland
Vestfold: Overordnet bevaringsplan for privatarkiver i Vestfold
Telemark: Regional bevaringsplan for privatarkiv i Telemark
Aust-Agder: Bevarings- og innsamlingsplan for privatarkiv fra Aust-Agder 2015
Hordaland: Samhandlingsplan for privatarkiv i Hordaland
Sogn og Fjordane/Møre og Romsdal: Bevaringsplan privatarkiv rapport 
Nordland: Bevaringsplan for privatarkiv i Nordland
Finnmark: Samhandlingsplan og bevaringsplan for privatarkiv i Finnmark

 

Institusjoner med nasjonal bevaringspolitikk

Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek

VID historiske arkiv – Misjonsarkivet og Diakoniarkivet

Nasjonalbiblioteket

Forsvarsvarets museer, Norges Hjemmefrontmuseum 

Norsk luftfartsmuseum

Arkivverket, Riksarkivet

Arkivverket, Samisk arkiv

Arkivverket, Statsarkivet i Stavanger, Norsk olje- og gassarkiv

Universitetsbiblioteket i Bergen, Skeivt arkiv

Utviklings- og prosjektmidler

Riksarkivaren

Norsk kulturfond

Stiftelsen Fritt Ord

Nasjonalbiblioteket. Bibliotekutvikling, prosjektmidler

Det kan også være aktuelt å søke midler hos diverse stiftelser, som Sparebankstiftelsen, Bergesenstiftelsen, Olav Thon Stiftelsen, og hos OU-fond i flere organisasjoner.

Rapporter, veiledninger, presentasjoner fra workshops ol.

Evaluering av fylkeskoordinerende ledd i privatarkivarbeidet. Hovedrapport fra arbeidsgruppen 09.11.2016 (pdf)

Hordaland fylkeskommune, Regional kulturplan for Hordaland 2015-2025

«En helhetlig samfunnshukommelse», utredning levert Riksarkivaren 31.12.2014

Privatarkiv i musea. Sluttrapport frå prosjektet. Norsk kulturråd 2011

ABM-skrift nr. 40, TIL KILDENE! Kartlegging av regionale og lokale arkiver (2007)

 

Spørsmål?

Ta kontakt med Ellen Røsjø i Arkivverket.