Protokoll BERR0605logo

Transkribering

Transkribering innebærer avskrift og registrering av papirkilder for å gjøre innholdet digitalt tilgjengelig i søkbar form. En del kilder blir både transkribert og skannet.

To registreringsenheter

Arkivverket har to registreringsenheter som holder til på Voss og i Stavanger. Arbeidet er organisert under Statsarkivet i Bergen/Digitalarkivet.

Registreringsenhetene tilhørte opprinnelig Teleslekt, som registrerte folketellingen 1900 og deler av folketellingen 1865.

Registreringsenhetene ble overtatt av Arkivverket i 1998. De har de siste årene transkribert folketellingen 1910, slik at den er klar til lansering når klausuleringen oppheves i desember 2010.

Det transkriberte materialet publiseres i Digitalarkivet.

Registrering etter standarder

Det er utarbeidet nasjonale standarder for registrering av folketellinger og kirkebøker.

Histform er felles standard for formater og instrukser for registrering og utveksling av folketellingsdata 1865–1910. Standarden ble utarbeidet etter initiativ fra Landslaget for lokalhistorie, men med deltakelse fra blant annet Arkivverket.

Arkivverket har selv utarbeidet standarden Kyrre for registrering av kirkebøker.

Kildene skal gjengis bokstavrett

Et viktig prinsipp er at kildene skal gjengis bokstavrett, selv om det er åpenbart at kilden inneholder feil. For eksempel korrigeres ikke bokstaveringen i personnavn, selv om etterkommerne kan dokumentere at bokstaveringen skulle ha vært annerledes. Årsaken er at hver enkelt bruker selv skal tolke materialet.