ENG
Depositphotos_63170747_l-2015

Metode for identifisering og sikring av dokumentasjon

Offentlige virksomheter har behov for å identifisere hva som er dokumentasjon i deres arbeidsprosesser, og hvordan de kan sikre den på en systematisk og forståelig måte.

Arkivverket har utviklet en overordnet metode for å identifisere og sikre dokumentasjon:

Veileder for identifisering og sikring av dokumentasjon (PDF)

Metoden er resultatet av et prosjekt i Skate-samarbeidet, og ble ferdig i mars 2019. Arkivverket skal nå forvalte, videreutvikle og implementere metoden.

Målsetting og målgruppe

Det overordnede målet er at hensynet til dokumentasjon blir med fra starten, og dermed kan bygges inn i nye arbeidsprosesser, tjenester og systemer. Metoden kan brukes selvstendig, eller som del av andre prosesser som involverer dokumentasjon.

Målgruppen for bruk av metoden er hovedsakelig de som legger premissene for hvordan informasjon skapes og brukes i en virksomhet; ledere, prosesseiere, IT-tjeneste, virksomhetsarkitekter og arkivtjenesten med flere.

Bakgrunn for prosjektet

Prosjektet Metode for identifisering og sikring av dokumentasjon har bakgrunn i en gjennomgang av dokumentasjonsforvaltning og arkiv i statlige virksomheter og kommunal sektor som ble satt i gang av Skates arbeidsutvalg i 2016. En foranalyse avdekket at eksisterende metoder og rammeverk ikke i tilstrekkelig grad kunne svare på hva som utgjør dokumentasjon.

Prosjektet ble igangsatt i januar 2018, og leveransen ble presentert og godkjent i Skate 13. mars 2019.