ENG
Bilde fra rådets første møte

Strategisk råd for privatarkivarbeidet

Arkivverket har opprettet Riksarkivarens strategiske råd for privatarkivarbeidet for å fremme god dialog om arbeidet med privatarkiv i Norge.

Riksarkivarens strategiske råd for privatarkivarbeidet er opprettet for å følge opp Nasjonal strategi for privatarkivarbeidet 2019 – 2023.

Alle landets fylkeskulturdirektører og styrelederne for institusjoner med nasjonal bevaringspolitikk på privatarkivfeltet, samt Kulturrådet og styrelederne for Arkivforbundet og Museumsforbundet er medlemmer i rådet.

Rådet skal bidra til god dialog med fylkeskommunene og institusjoner med nasjonalt ansvar for bevaring for å fremme planmessig bevaring og tilgjengeliggjøring av privatarkiv i Norge.

Rådet møtes én gang årlig.

Rådets medlemmer:

Fylke Fylkeskulturdirektører
Viken John Arve Eide
Oslo Elisabeth Storaas Heggen 
Innlandet Randi Langøigjelten 
Vestfold og Telemark Terje Gansum 
Agder Kristin Tofte Andresen 
Rogaland Rune Thele
Vestlandet Per Morten Ekerhovd 
Møreog Romsdal Heidi-Iren Wedlog Olsen 
Trøndelag Karen Espelund 
Nordland Stine Qvigstad Jenvin 
Troms og Finnmark Marianne Pedersen 

 

Ansvarlige for institusjoner med nasjonal bevaringspolitikk   
Samisk høgskule direktør Johan Ailo Mattias Kalstad  
Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek styreleder Ståle Dokken 
Misjons- og diakoniarkivet, VID rektor Bård Mæland 
Skeivt arkiv rektor UiB Maria-Carme Torras Calvo 
Norsk senter for folkemusikk og folkedans styreleder, viserektor UiB, Oddrun Samdal

 

Andre:

Kulturrådet, direktør Kristin Danielsen 

Arkivforbundet, styreleder Ranveig Gausdal 

Norges museumsforbund, styreleder Cecilie Øien

 

Referat fra rådets møter

Referat fra møte 28.10.2020

Fra Anne-G

Bilde fra rådets første møte, den 28.10.2020.