ENG

Institusjoner og ressurser på privatarkivfeltet

Privatarkiv bevares i mange institusjoner. I hvert fylke er det en institusjon som koordinerer det regionale arbeidet. Riksarkivaren har et overordnet koordineringsansvar for privatarkivarbeidet.

Fylkeskoordinerende institusjoner på privatarkivfeltet og bevaringsinstitusjoner 

Se oversikt over Fylkeskoordinerende institusjoner for privatarkiv og fylkesvis institusjonsoversikt

Fylke

 

Fylkeskoordinerende institusjon

 

Kontaktperson
Østfold   Østfoldmuseene (til avklaring i prosjektet)   Hege Hauge Tofte,hegtof@ostfoldmuseene.no
Akershus   Museene i Akershus   Katja Nicolaysen, katja.nicolaysen@mia.no
Oslo   Oslo byarkiv   Kirsti Gulowsen, kirsti.gulowsen@kul.oslo.kommune.no
Hedmark   Utsatt. Imens fungerer Statsarkivet i Hamar   Cæcilie Stang, cast@arkivverket.no
Oppland   Fylkesarkivet i Oppland, IKA Opplandene   Marit Hosar,marit.hosar@oppland.org
Buskerud   Vestfoldarkivet   Ann Tove Manshaus,  ann.tove.manshaus@vestfoldmuseene.no
Vestfold   Vestfoldarkivet   Karianne Schmidt Vindenes, karianne.schmidt.vindenes@vestfoldmuseene.no
Telemark   Telemarksarkivet   Dan Velle, d.velle@nia.museum.no
Aust-Agder   KUBEN Aust-Agder museum og arkiv   Yngve Schulstad Kristensen,  Yngve.Schulstad.Kristensen@aama.no
Vest-Agder   Statsarkivet i Kristiansand (på midlertidig oppdrag for fylkeskommunen)   Kristin Lindqvist, krilin@arkivverket.no
Rogaland   Ikke avklart. Imens fungerer Statsarkivet i Stavanger   Janet Birkedal Martin, janmar@arkivverket.no
Hordaland   Hordaland fylkesarkiv   Sturla Binder, sturla.binder@hfk.no
Sogn og Fjordane   Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane   Per Olav Bøyum, Per.Olav.Boyum@sfj.no
Møre og Romsdal   IKA Møre og Romsdal   Åsta Vadset, asta.vadset@ikamr.no
Trøndelag   IKA Trøndelag   Tone Stakvik, tone.stakvik@ika-trondelag.no
Nordland   Arkiv i Nordland   Solveig Lindbach Jensen, soljen@nfk.no
Troms   Utsatt. Imens fungerer Statsarkivet i Tromsø   Solbjørg Fossheim, sofo@arkivverket.no
Finnmark      Finnmark fylkesbibliotek   Helena Maliniemi, Marja.Helena.Maliniemi@ffk.no

    

Fylkesplaner for samhandling og bevaring:

Akershus: Bevarings- og samhandlingsplan privatarkiv Akershus
Oslo: Bevarings- og utviklingsplan for privatarkiv i Oslo
Hedmark: Bevaringsplan for privatarkiv i Hedmark
Oppland: Bevaringsplan for privatarkiv i Oppland
Vestfold: Overordnet bevaringsplan for privatarkiver i Vestfold
Telemark: Regional bevaringsplan for privatarkiv i Telemark
Aust-Agder: Bevarings- og innsamlingsplan for privatarkiv fra Aust-Agder 2015
Hordaland: 

Regional kulturplan for Hordaland 2015-2025

Samhandlingsplan for privatarkiv i Hordaland

Sogn og Fjordane/Møre og Romsdal: Bevaringsplan privatarkiv rapport 
Nordland: Bevaringsplan for privatarkiv i Nordland
Finnmark: Samhandlingsplan og bevaringsplan for privatarkiv i Finnmark
Østfold:  Regional bevaringsplan for privatarkiver i Østfold (Østfoldarkivet)
Buskerud Bevaringsplan for privatarkiv i Buskerud

 

 

Institusjoner med nasjonal bevaringspolitikk

Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek

Misjons- og diakoniarkivet, VID

Nasjonalbiblioteket

Forsvarsvarets museer, Norges Hjemmefrontmuseum 

Arkivverket, Riksarkivet

Arkivverket, Samisk arkiv

Arkivverket, Statsarkivet i Stavanger, Norsk olje- og gassarkiv

Universitetsbiblioteket i Bergen, Skeivt arkiv

Norsk senter for folkemusikk og folkedans

 

Utviklings- og prosjektmidler

Riksarkivaren

Norsk kulturfond

Stiftelsen Fritt Ord

Nasjonalbiblioteket. Bibliotekutvikling, prosjektmidler

Det kan også være aktuelt å søke midler hos diverse stiftelser, som Sparebankstiftelsen, Bergesenstiftelsen, Olav Thon Stiftelsen, og hos OU-fond i flere organisasjoner.

 

 

Rapporter, veiledninger, presentasjoner fra workshops ol.

Evaluering av fylkeskoordinerende ledd i privatarkivarbeidet. Hovedrapport fra arbeidsgruppen 09.11.2016 (pdf)

Hordaland fylkeskommune, Regional kulturplan for Hordaland 2015-2025

«En helhetlig samfunnshukommelse», utredning levert Riksarkivaren 31.12.2014

Privatarkiv i musea. Sluttrapport frå prosjektet. Norsk kulturråd 2011

ABM-skrift nr. 40, TIL KILDENE! Kartlegging av regionale og lokale arkiver (2007)

 

Spørsmål?

Ta kontakt med Ellen Røsjø i Arkivverket.