ENG

Institusjoner og ressurser på privatarkivfeltet

Privatarkiv bevares i mange institusjoner. I hvert fylke er det en institusjon som koordinerer det regionale arbeidet. Det finnes også flere bevaringsinstitusjoner med nasjonal bevaringspolitikk. Arkivverket har et overordnet koordineringsansvar for privatarkivarbeidet.

Institusjoner med nasjonal bevaringspolitikk

Samisk arkiv, Arkivverket v/Inga Marja Steinfjell

Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek (Arbark) v/Ole Martin Rønning

Misjons- og diakoniarkivet v/Silje Dragsund Aase

Skeivt arkiv, UiB v/Hanna Gillow-Kloster (permisjon), Heidi Rohde Rafto (fungerer)

Norsk senter for folkemusikk og folkedans v/Ellen Krageberg

Nynorsk kultursentrum v/Stina Aasen Lødemel

Nasjonalbiblioteket v/Bente Granrud

Prosjekt Norsk sjømatarkiv, ArkiVest/Bergen byarkiv v/Terje Haram

Prosjekt Norsk bergindustriarkiv, Vestfoldarkivet v/Ingrid Nøstberg


Nasjonale bevaringsplaner

Arkivverket: Bevaringsplan for privatarkiv for Arkivverket

Misjons- og diakoniarkivet: Samordnings- og bevaringsplaner for arkiv fra norske misjonsorganisasjoner, diakonale organisasjoner og institusjoner, og andre tilgrensende kirkelige og ideelle aktører

Fylkeskoordinerende institusjoner og regionale bevaringsplaner

Last ned fylkesvis institusjonsoversikt pr. 01.04.2020 (PDF).

Oslo byarkiv

Bevarings- og utviklingsplan for privatarkiv i Oslo 

Ny plan under arbeid i Oslo byarkiv

Innlandet fylkesarkiv, IKA Opplandene

Bevaringsplan for privatarkiv i Hedmark

Bevaringsplan for privatarkiv i Oppland 

Ny plan for Innlandet under arbeid i Innlandet fylkesarkiv

Aust-Agder museum og arkiv

Avventer nyoppnevning fra Agder fylkeskommune. Arkivverket i Kristiansand fungerer på oppdrag

Bevarings- og innsamlingsplan for privatarkiv fra Aust-Agder 2015

Ny plan for Agder under arbeid i Aust-Agder museum og arkiv

Avventer nyoppnevning fra Rogaland fylkeskommune

Bevaringsplan for privatarkiver i Rogaland u/arbeid i IKA Rogaland

IKA Møre og Romsdal

Bevaringsplan privatarkiv rapport for Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal 2016

Bevaringsplan for Møre og Romsdal u/arbeid i IKA Møre og Romsdal

Avventer nyoppnevning fra Troms og Finnmark fylkeskommune (Troms) 

Toms og Finnmark fylkesbibliotek

Ny plan u/arbeid i Nord-Troms museum

Samhandlingsplan og bevaringsplan for privatarkiv i Finnmark

 

Utviklings- og prosjektmidler

Riksarkivaren

Norsk kulturfond

Stiftelsen Fritt Ord

Nasjonalbiblioteket. Bibliotekutvikling, prosjektmidler

Det kan også være aktuelt å søke midler hos diverse stiftelser, som Sparebankstiftelsen, Bergesenstiftelsen, Olav Thon Stiftelsen, og hos OU-fond i flere organisasjoner.

Spørsmål?

Ta kontakt med Arkivverket på postmottak@arkivverket.no.