ENG

Institusjoner og ressurser på privatarkivfeltet

Privatarkiv bevares i mange institusjoner. I hvert fylke er det en institusjon som koordinerer det regionale arbeidet. Riksarkivaren har et overordnet koordineringsansvar for privatarkivarbeidet.

Fylkeskoordinerende institusjoner på privatarkivfeltet og bevaringsinstitusjoner 

Se oversikt, fylkeskoordinerende institusjoner for privatarkiv m/kontaktopplysninger

Se oversikt Fylkeskoordinerende institusjoner for privatarkiv og fylkesvis institusjonsoversikt

 

 

Fylkesplaner for samhandling og bevaring:

Akershus: Bevarings- og samhandlingsplan privatarkiv Akershus
Oslo: Bevarings- og utviklingsplan for privatarkiv i Oslo
Hedmark: Bevaringsplan for privatarkiv i Hedmark
Oppland: Bevaringsplan for privatarkiv i Oppland
Vestfold: Overordnet bevaringsplan for privatarkiver i Vestfold
Telemark: Regional bevaringsplan for privatarkiv i Telemark
Aust-Agder: Bevarings- og innsamlingsplan for privatarkiv fra Aust-Agder 2015
Hordaland: 

Regional kulturplan for Hordaland 2015-2025

Samhandlingsplan for privatarkiv i Hordaland

Sogn og Fjordane/Møre og Romsdal: Bevaringsplan privatarkiv rapport 
Nordland: Bevaringsplan for privatarkiv i Nordland
Finnmark: Samhandlingsplan og bevaringsplan for privatarkiv i Finnmark
Østfold:  Regional bevaringsplan for privatarkiver i Østfold (Østfoldarkivet)
Buskerud Bevaringsplan for privatarkiv i Buskerud

 

 

Institusjoner med nasjonal bevaringspolitikk

Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek

Misjons- og diakoniarkivet, VID

Nasjonalbiblioteket

Forsvarsvarets museer, Norges Hjemmefrontmuseum 

Arkivverket

Arkivverket, Samisk arkiv

Arkivverket, Statsarkivet i Stavanger, Norsk olje- og gassarkiv

Universitetsbiblioteket i Bergen, Skeivt arkiv

Norsk senter for folkemusikk og folkedans

 

Utviklings- og prosjektmidler

Riksarkivaren

Norsk kulturfond

Stiftelsen Fritt Ord

Nasjonalbiblioteket. Bibliotekutvikling, prosjektmidler

Det kan også være aktuelt å søke midler hos diverse stiftelser, som Sparebankstiftelsen, Bergesenstiftelsen, Olav Thon Stiftelsen, og hos OU-fond i flere organisasjoner.

 

 

Rapporter, veiledninger, presentasjoner fra workshops ol.

Evaluering av fylkeskoordinerende ledd i privatarkivarbeidet. Hovedrapport fra arbeidsgruppen 09.11.2016 (pdf)

Hordaland fylkeskommune, Regional kulturplan for Hordaland 2015-2025

«En helhetlig samfunnshukommelse», utredning levert Riksarkivaren 31.12.2014

Privatarkiv i musea. Sluttrapport frå prosjektet. Norsk kulturråd 2011

ABM-skrift nr. 40, TIL KILDENE! Kartlegging av regionale og lokale arkiver (2007)

 

Spørsmål?

Ta kontakt med Ellen Røsjø i Arkivverket.