ENG

Institusjoner og ressurser på privatarkivfeltet

Privatarkiv bevares i mange institusjoner. I hvert fylke er det en institusjon som koordinerer det regionale arbeidet. Det finnes også flere bevaringsinstitusjoner med nasjonal bevaringspolitikk. Arkivverket har et overordnet koordineringsansvar for privatarkivarbeidet.

Fylkeskoordinerende institusjoner på privatarkivfeltet og bevaringsinstitusjoner 

Nytt fylke gammelt fylke Fylkeskoordinerende institusjon Kontaktperson for publikum
Viken Østfold Østfoldmuseene (til avklaring i prosjektet Hege Hauge Tofte, hegtof@ostfoldmuseene.no
Akershus Museene i Akershus Katja Nicolaysen, katja.nicolaysen@mia.no
Buskerud Vestfoldarkivet Ann Tove Manshaus, ann.tove.manshaus@vestfoldmuseene.no
Oslo Oslo Oslo Byarkiv Kirsti Gulowsen, kirsti.gulowsen@kul.oslo.kommune.no
Innlandet

Oppland,

Hedmark

Fylkesarkivet i Innlandet, IKA Opplandene Marit Hosar, marit.hosar@innlandetfylke.no
Vestfold og Telemark Vestfold  Vestfoldarkivet Karianne Schmidt Vindenes, karianne.schmidt.vindenes@vestfoldmuseene.no
Telemark Telemarksarkivet Dan Velle, d.velle@nia.museum.no
Agder Aust-Agder Aust-Agder museum og arkiv Yngve Schulstad Kristiensen, Yngve.Schulstad.Kristensen@aama.no
Vest-Agder Avventer nyoppnevning fra Agder fylkeskommune. Inntil videre fungerer Arkivverket, Statsarkivet i Kristiansand på oppdrag. Kristin Lindqvist, krilin@arkivverket.no
Rogaland Rogaland Avventer nyoppnevning fra Rogaland fylkeskommune.  
Vestland Hordaland Fylkesarkivet i Vestland Sturla Binder, sturla.binder@vlfk.no
Sogn og Fjordane Per Olav Bøyum, Per.Olav.Boyum@vlfk.no
Møre og Romsdal Møre og Romsdal IKA Møre og Romsdal Åsta Vadset, asta.vadset@ikamr.no
Trøndelag Trøndelag IKA Trøndelag Tone Stakvik, tone.stakvik@ika-trondelag.no
Nordland Nordland Arkiv i Nordland Solveig Lindbach Jensen, soljen@nfk.no
Troms og Finnmark Troms

Avventer nyoppnevning fra Troms og Finnmark fylkeskommune

 
Finnmark

Troms og Finnmark fylkesbibliotek

Helena Maliniemi, helena.maliniemi@tffk.no

Se fylkesvis institusjonsoversikt

 

 

Institusjoner med nasjonal bevaringspolitikk

Kontaktperson

 
Inga Marja Steinfjell
Ole Martin Rønning
Silje Dragsund Aase
Hanna Gillow-Kloster (permisjon)
Heidi Rohde Rafto (fungerer)
Ellen Krageberg
Bente Granrud
Terje Haram
Ingrid Nøstberg

 

Privatarkivstrategi

Nasjonal privatarkivstrategi

 

Bevaringsplaner:

  • Nasjonale bevaringsplaner

Arkivverket: Bevaringsplan for privatarkiv for Arkivverket

 

  • Regionale bevaringsplaner
Akershus:

Bevarings- og samhandlingsplan privatarkiv Akershus

Østfold

Regional bevaringsplan for Østfold (Østfoldarkivet)

Buskerud:

Bevaringsplan for privatarkiv i Buskerud

Oslo:

Bevarings- og utviklingsplan for privatarkiv i Oslo

Hedmark:

Bevaringsplan for privatarkiv i Hedmark

Oppland:

Bevaringsplan for privatarkiv i Oppland

Vestfold:

Overordnet bevaringsplan for privatarkiver i Vestfold

Telemark: Regional bevaringsplan for privatarkiv i Telemark
Aust-Agder:

 

Bevarings- og innsamlingsplan for privatarkiv fra Aust-Agder 2015

Hordaland: 

Regional kulturplan for Hordaland 2015-2025

Samhandlingsplan for privatarkiv i Hordaland

Sogn og Fjordane/Møre og Romsdal:

Bevaringsplan privatarkiv rapport 

Nordland:

Bevaringsplan for privatarkiv i Nordland

Finnmark: Samhandlingsplan og bevaringsplan for privatarkiv i Finnmark
Rogaland Plan under arbeid
Trøndelag Bevarings- og utviklingsplan for privatarkiv fra Trøndelag 2021-2025

 

 

Utviklings- og prosjektmidler

Riksarkivaren

Norsk kulturfond

Stiftelsen Fritt Ord

Nasjonalbiblioteket. Bibliotekutvikling, prosjektmidler

Det kan også være aktuelt å søke midler hos diverse stiftelser, som Sparebankstiftelsen, Bergesenstiftelsen, Olav Thon Stiftelsen, og hos OU-fond i flere organisasjoner.

 

 

Rapporter ol.

BEVARING AV NÆRINGSLIVSARKIVER - bevaringsvurderinger og arbeidsmetodikk. Eksempel fra mekanisk industri. 2020

Arkivutredning Innlandet 2020 

Arkivutredning Vestfold Telemark 2020

Evaluering av fylkeskoordinerende ledd i privatarkivarbeidet. Hovedrapport fra arbeidsgruppen 09.11.2016 

Hordaland fylkeskommune, Regional kulturplan for Hordaland 2015-2025

«En helhetlig samfunnshukommelse», utredning levert Riksarkivaren 31.12.2014

Privatarkiv i musea. Sluttrapport frå prosjektet. Norsk kulturråd 2011

ABM-skrift nr. 40, TIL KILDENE! Kartlegging av regionale og lokale arkiver (2007)

Se også siden Bevaring av digitale privatarkiv 

 

Spørsmål?

Ta kontakt med Ellen Røsjø i Arkivverket.