ENG
Bilde_sorenskriver_NFB.58337

Veiledning for tingrett

Her finner du informasjon om hvordan sorenskriverarkiver skal ordnes og når de skal avleveres.

Det er ikke alt i arkivene etter sorenskriverne man trenger å avlevere. En betydelig del dokumenter kan fjernes (kasseres). Hva som skal bevares eller kasseres kan du lese i Riksarkivarens kassasjonsregler for herreds- og byretter (nr. 1062) og kassasjon av skiftesaker (nr. 470). Vedtakene kan du laste ned i boksen nedenfor.

Arkiver etter sorenskrivere skal avleveres når de om lag 25-30 år.

Arkiver etter sorenskrivere ordnes på samme måte som offentlige arkiver. Du kan følge brukerveiledningen for offentlig materiale nesten fullt ut. En viktig forskjell er imidlertid at det er utarbeidet mal (avleveringsliste) for hvordan sorenskriverarkiver skal ordnes. Listen kan du laste ned i boksen nedenfor.

I øvrig skal du følge brukerveiledningen for offentlig materiale når det kommer til forberedelse, sortering, rensing, kassasjon m.v.

Kort omtale av sorenskriverarkiver

Sorenskriver (opprinnelig edsvoren skriver på bygdetinget) er blant de eldste embetstitlene som fortsatt er i bruk i dagens samfunn. Sorenskriverembetet ble opprettet allerede i 1591 – dvs. lenge før de omfattende administrative endringer som skjedde med innføring av eneveldet i Danmark/Norge i 1660.

Mange sorenskriverarkiver går tilbake til første del av 1600-tallet. Arkivene gir i tillegg til informasjon om rettshistorie også opplysninger om bla. eiendomsforhold (tinglysning), skifteforvaltning, overformynderi, auksjonsforvaltning, notarialforretninger (bla. vigsler), handels - og skipsregistrering.

I byene utfører byfogden i hovedsak de samme oppgavene som sorenskriveren hadde på landet. Arkiver etter byfogd (senere byrett) vil derfor kunne inneholde tilsvarende informasjon som arkiver etter sorenskriver.

Sorenskriveri og byrett endret navn til tingrett i 2002. Leder av tingretten har fortsatt tittel som sorenskriver.

Last ned

 • Avleveringsliste - mal
  35 KB
 • Sorenskriver - eksempel på utfylt avleveringsliste (11.7.2018)
  157.7 KB
 • Kassasjonsregler for herreds- og byretter nr 1062
  200.8 KB
 • Kassasjon av skiftesaker nr 470
  55.6 KB