ENG
Politimann. Bilkontroll ved  Arendal

Veiledning for lensmenn

Her finner du informasjon om hvordan lensmannsarkiver skal ordnes og når de skal avleveres.

Det er ikke alt i arkivene etter lensmenn man trenger å avlevere. En del dokumenter kan fjernes (kasseres). Hva som skal bevares eller kasseres kan du lese i Riksarkivarens bevarings- og kassasjonsbestemmelser for politiets elektroniske og papirbaserte arkivmateriale (nr. 822). Vedtaket kan du laste ned i boksen nedenfor.

Arkiver etter lensmenn skal avleveres når de er om lag 25-30 år.

Arkiver etter lensmenn ordnes på samme måte som offentlige arkiver. Du kan følge brukerveiledningen for offentlig materiale nesten fullt ut. En viktig forskjell er imidlertid at det er utarbeidet mal (avleveringsliste) for hvordan lensmannsarkiver skal ordnes. Listen kan du laste ned i boksen nedenfor.

I øvrig skal du følge brukerveiledningen for offentlig materiale når det kommer til forberedelse, sortering, rensing, kassasjon mv.

Kort omtale av lensmannsarkiver

Lensmannsarkivene går sjeldent lenger tilbake i tid enn første del av 1800-tallet. Det finnes noe arkivmateriale før 1800-tallet – det dreier seg stort sett om dokumenter. Grunnen til at ikke mer eldre arkivmateriale fra lensmennene er tatt vare på, henger sammen med at det ikke hørte med fast «embetsgård» til stillingen som lensmann. Eldre arkiver ble ofte værende igjen på gården til den pensjonerte lensmannen. Det var ikke sjelden at den nye lensmannen måtte «etterlyse» arkivet når han startet som lensmann.

Last ned

  • Avleveringsliste - mal
    35 KB
  • Lensmannsarkiv - eksempel på utfylt avleveringsliste (11.7.2018)
    132.8 KB
  • Bevarings- og kassasjonsbestemmelser for politiets elektroniske og papirbaserte arkivmateriale nr 822
    227.7 KB