ENG
Jordskifteretten
Foto: Foto: Morten Brun/Kartverket

Veiledning for jordskifterett

Her finner du informasjon om hvordan arkiver fra jordskifteretten skal ordnes og når de skal avleveres.

Dommer og tilhørende saksdokumenter etter jordskifteretten skal avleveres. Før avlevering er det viktig at jordskifteretten fjerner (arkivbegrenser) en del dokumenter. Arkivbegrensning betyr at man tar bort dokumenter som egentlig ikke hører hjemme i arkivet. Det kan være trykksaker, kladder, eksterne kopier, reklame, innkomne rundskriv m.m.

Arkiver etter jordskifteretten skal avleveres når de om lag 25-30 år.

Arkiver etter jordskifteretten ordnes på samme måte som offentlige arkiver. Du kan følge brukerveiledningen for offentlig materiale nesten fullt ut. En viktig forskjell er imidlertid at det er utarbeidet mal (avleveringsliste) for hvordan arkiver fra jordskifteretten skal ordnes. Listen kan du laste ned i boksen nedenfor.

I øvrig skal du følge brukerveiledningen for offentlig materiale når det kommer til forberedelse, sortering, rensing, kassasjon m.v.

Kort omtale av jordskiftearkiver

 

Saker som gjelder utskifting av jord (jordskifte) finnes fra 1600-tallet i tingbøkene og fra 1700-tallet i pantebøkene i sorenskriverarkivene. Mange utskiftninger ble imidlertid ikke tinglyst. Fra slutten av 1700-tallet vil disse ofte være innført i forliksrådets protokoller.

Etter at utskiftningsvesenet ble opprettet i 1859, finner vi opplysninger om utskiftning i arkivene etter utskiftingsvesenet. I 1951 skiftet etaten navn til jordskifteverket. Landet ble delt inn i jordskiftedømmer bestående av flere jordskiftesogn. Fra 2002 endret jordskifteverket navn til jordskifterett.  

Last ned

  • Avleveringsliste - mal
    35 KB
  • Jordskifterett - eksempel på utfylt avleveringsliste (1.1.2019)
    41 KB