ENG
I høyfjellet på ski

Ski, snø og soling, høyfjellet i Norge Fotograf: Thomas Neumann. Arkivref.: PA1456Ub1_1_5_1

Spesielle formater

Spesielle formater trenger ofte særskilt behandling. Her finnes informasjon om noen slike formater, foreløpig fotografier, kart og tegninger.

Fotografier

Kontroll med temperatur og relativ luftfuktighet er det viktigste i forbindelse med oppbevaring av fotografier. Men fotografier er uensartede. De finnes på papir, glassplater og film. Derfor er det umulig å tilpasse klimaet i et fotomagasin, slik at det er optimalt for alle typer fotografier.

Generelt bør fotografier oppbevares kjølig (13-18 ºC) og med en relativ luftfuktighet på 30-40 %. Vanlig romtemperatur er for høy dersom fotografier skal bevares for lang tid. Særlig nitrat- og acetatfilmer vil raskt ødelegges i romtemperatur, og slikt materiale oppbevares best ved svært lave temparaturer.

Kald eller kjølig oppbevaring legger imidlertid bånd på fotografienes tilgjengelighet. De må helst akklimatiseres til romtemperatur før de kan brukes på lesesalen.

Kart og tegninger

Kart og tegninger emballeres best liggende, dersom formatet tillater det. Det beste er å lage en mappe i syrefri papp/museumskartong, som tilfredsstiller ISO9706-standarden. Dette vil også forenkle håndtering og transport.

Kart og tegninger av større format bør oppbevares rullet rundt en sylinder, helst av syrefri kartong eller papp. Benyttes syreholdig kartong, kan kartet eller tegningen beskyttes med et lag polyesterfilm. Sylinderen med kartet eller tegningen bør pakkes inn i syrefritt silkepapir.