ENG
Dronning Maud bombet i brann av tyske fly

Arkivreferanse: RA/RAFA-2017/E/Ea/L0088/0013.

Krigsseilere

Opplysninger om fartstid til sjøs under 2. verdenskrig.

”Krigsseiler” brukes ofte som betegnelse på sjømenn som har seilt i utenriks handelsfart i krigstid.

For krigsseilere som var tilknyttet den norske handelsflåten under andre verdenskrig (1940-1945) finnes det ofte bevart enkelte opplysninger, for eksempel om fartstid og tildeling av utmerkelser

Handelsflåten under krigen - Nortaship 

Ved inngangen til 1940-tallet var den norske handelsflåten den fjerde største i verden. Etter okkupasjonen av Norge 9. april 1940 ble flåten samlet i én organisasjon, The Norwegian Shipping and Trade Mission (Nortraship).

Handelsflåten var under alliert kontroll, og fraktet blant annet krigsmateriell, drivstoff og forsyninger. Det er estimert at mer enn 30 000 sjømenn var del av den norske handelsflåten i løpet av andre verdenskrig.

Informasjon knyttet til den enkelte krigsseiler kan finnes i Riksarkivet. En del informasjon om enkeltpersoner tilknyttet den norske handelsflåten finnes også på nettsidene til Krigsseilerregisteret.

På nettstedet Warsailors.com finner du også mye informasjon om skip og sjøfolk i den norske handelsflåten i krigsårene. 

Hvilke opplysninger har vi? 

Dersom du søker informasjon om enkeltpersoner som var krigsseilere under andre verdenskrig, kan det finnes opplysninger i Riksarkivet. Vi behandler i hovedsak henvendelser knyttet til to typer opplysninger: 

  • Ex-Gratia-utbetaling, samt fartstid fra andre verdenskrig
  • Dokumentasjon på tildeling av medaljer eller utmerkelser

Ex-gratia-utbetaling og fartstid fra andre verdenskrig

Mange av krigsseilerne fra andre verdenskrig og deres pårørende søkte om ex-gratia-utbetaling i 1972. Ex-gratia-utbetaling var en økonomisk kompensasjon for risikoen krigsseilerne ble utsatt for i perioden juli 1940 til juni 1945. I søknaden finnes som regel et kravskjema og en liste over fartstid. Fartstidslistene gir informasjon om hvilke skip den enkelte krigsseiler har vært tilknyttet, og i hvilken periode.

I de tilfellene der det ikke finnes noen søknad om ex-gratia-utbetaling, kan informasjon om fartstid også være registrert i et eget kartotek, London-registeret.

Ved henvendelser knyttet til fartstid for krigsseilere, undersøker vi som hovedregel både om det finnes et London-kort og en ex-gratia-mappe.

Dersom du ønsker opplysninger om fartstid (London-kort) eller kopi av en ex-gratia-søknad, kan du kontakte Arkivverket ved å klikke nedenfor:

Tildeling av medaljer eller utmerkelser

En del krigsseilere har fått utmerkelser av norske myndigheter for sin innsats. For eksempel ble mange norske krigsseilere tildelt krigsmedaljen, Haakon VIIs frihetsmedalje eller torpedonålen.

Tildeling av medaljer og utmerkelser fra norske myndigheter kan ofte dokumenteres. Les mer i egen veiledning om medaljer og utmerkelser, eller klikk nedenfor:

Taushet og innsyn

Materialet om krigsseilere kan inneholde taushetsbelagte opplysninger. Dersom det finnes slike opplysninger i materialet du ønsker, vil du motta et brev med generell informasjon om lovgivningen knyttet til innsyn i taushetsbelagte saker.

Mer informasjon 

Materialet om krigsseilere som seilte i utenriks fart under andre verdenskrig er samlet i Riksarkivet. Dette er på grunn av at krigsseilernes virksomhet var under statlig, norsk kontroll. Vi har ikke tilsvarende opplysninger om de som deltok i den norske hjemmeflåten og var underlagt tysk kontroll.

Dersom du ønsker opplysninger om krigsseilere fra første verdenskrig (1914-1918), må det gjøres med utgangspunkt i mønstringsrullene

Vi har også mer informasjon om hvordan du kan søke opplysninger om fartstid etter 1945.

Dersom du ønsker opplysninger om utmerkelser utdelt av andre lands myndigheter, bes du i første omgang kontakte det aktuelle landets arkiver for nærmere veiledning.