ENG
sunset-1698415_1920

Fartstid for sjøfolk

I arkivene etter Direktoratet for sjømenn og sjømannskontorene finnes opplysninger om fartstid for de fleste sjømenn på norske skip i tiden fra andre verdenskrig til og med 1988.

Før du tar kontakt med Arkivverket for dokumentasjon om fartstid er det viktig å være klar over følgende:

  • Pensjonstrygden for sjømenn har et elektronisk medlemsregister som i prinsippet inneholder all pensjonsgivende fartstid for sjømenn født etter 1942 og informerer alle sjømenn om opptjent fartstid og pensjonsrett i god tid før fylte 60 år.
  • For tiden etter 1. januar 1989 må du kontakte Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret (Aa-registeret) hos NAV. 
  • Mannskap på fiskefartøy har innbetalt til Garantikassen for fiskere, og må henvende seg dit for opplysninger om fartstid og pensjon.

Hvordan gå frem for å få opplysninger om fartstid?

I en del tilfeller vil det likevel være aktuelt å kontakte Arkivverket for å kunne dokumentere fartstiden ytterligere. For at vi skal kunne finne de nødvendige opplysningene, må du oppgi følgende opplysninger:

  • Fullt navn, også tidligere navn om navnet er endret.
  • Fødselsnummer
  • Nåværende adresse.