ENG

Navnesaker

Arkivmateriale vedrørende navneendringer kan du finne i arkivene etter Kirke- og undervisningsdepartementet, Justisdepartementet og i arkivene etter de ulike fylkesmannsembetene.

Før 1923 gikk søknad om navneendring gjennom amtmannen til departementet, som igjen sendte innstilling i saken til Kongen. Selve navneendringen ble avgjort ved kongelig resolusjon. I 1923 kom den første navneloven, og søknad om navneendring gikk gjennom fylkesmannen til Justisdepartementet.

Hva finner du i navnesakene?

 • Navnesakens journalnummer
 • Navnet det ble gitt bevilling til (nytt navn)
 • Når bevillingen ble gitt
 • Navn på den som søker om navneendring
 • Søknad om navneendring
 • Bekreftelser fra familiemedlemmer om at de godtar navneendringen
 • Andre attester

Hva må du vite for å finne en navnesak?

Du trenger følgende opplysninger:

 • Navnesakens journalnummer (se nedenfor)
 • Navnet det ble gitt bevilling til å bruke (nytt navn)
 • Navn på personen søker navneendring
 • Personens bosted, hvis du skal finne hvilket amt eller hvilken fylkesmann som sendte søknaden til departementet

Hvordan finne fram til opplysninger?

Saker vedrørende navneendringer kan bestilles på Arkivportalen og brukes på våre lesesaler. Se nærmere veiledning nedenfor. Departementenes arkiver finnes i Riksarkivet, og fylkesmennenes arkiver finnes i statsarkivene. Riksarkivet og Statsarkivet i Oslo har felles lesesal.

For oppslag i registeret over fornavns- og etternavnsbevillinger må du kontakte oss. Hvis selve saken er fritt tilgjengelig, kan du bestille den til lesesalen. Men vi tar normalt kopi av saken og sender den sammen med svaret vårt.

Opplysninger i navnesaker har en sperrefrist på 60 år. Hvis du ønsker opplysninger om en navnesak yngre enn 60 år, må du derfor kontakte oss.

Du kan kontakte oss ved å klikke på boksen nedenfor og fylle ut skjemaet som kommer opp:

Navnesaker i departementene

Navnesaker i fylkesmannsarkivene

I fylkesmannsarkivene i statsarkivene finner du fra 1923 søknaden til departementet og svaret fra departementet med navnebevillingen.

Veiledning for å finne fram i navnesakene

Navnesakene i Kirke- og undervisningsdepartementet

For å finne en navnesak, må du lete i journalene og journalregistrene:

 • Journalene inneholder
  • Alle innkomne brev – hvert brev er registrert på et journalnummer
  • Opplysninger om når svar er sendt og hvem som får svaret
 • Journalregistrene er ordnet alfabetisk på avsender – amtet, stiftet, privatpersoner

Hvis du vet personen som ønsket å bytte navn, bodde, kan du lete i journalregisteret på det amtet som sendte inn søknaden og finne journalnummeret på saken der. Hvis det kommer inn nye brev i saken, vil du se i journalen at det står et nytt journalnummer. Da må du bla deg videre, helt til du kommer til siste journalnummeret i saken. Da vil du kunne finne selve navnesaken (journalsaken).

Hvis du ikke finner selve navnesaken, kan du lete i referatprotokollene. Referatprotokollene er bøker som inneholder innstillingen (foredragene) fra departementet til Kongen i statsråd

Innstillingen vil inneholde opplysningene i navnesaken. Saken vil så bli avgjort ved kongelig resolusjon, som er en beslutning fattet av Kongen i statsråd.

Navnesakene i Justisdepartementet

I arkivet etter Den administrative avdeling i Justisdepartementet er det et alfabetisk register med kartotekkort over fornavns- og slektsnavnsbevillinger for årene 1851–1994.

Registerkortene inneholder:

 • Navnet det er gitt bevilling til (nytt navn)
 • Journalnummeret på navnesaken

Vi låner ikke ut registeret på Riksarkivets lesesal, men du kan kontakte oss for å få opplysninger.