ENG

Attester for fødsel og ekteskap

Arkivverket kan levere attesterte avskrifter av innførsler om dåp og vigsler fra avleverte kirkebøker. Vi kan også levere attestert kopi av borgerlig vigsel. Attestene skal gjengi innførslene ordrett, og skal ikke gi noen form for tolkning av innholdet.

Hvordan får du attest?

Arkivverket kan levere utskrift av fødselsregisteret (attest) for innførsler som gjelder deg selv. Vi anbefaler at du først kontakter Skatteetaten for å få utstedt fødselsattest.

Attester fra kirkebøker og borgerlig vigsel kan kun leveres til privatpersoner der hvor dette er forlangt av en offentlig myndighet.

Før du kontakter oss må du undersøke med kirkekontor eller tingrett at aktuell kirkebok eller vigselsbok er avlevert til Arkivverket.

Arkivverket utsteder ikke attester på andre språk enn norsk.

Attesten sendes til folkeregistrert adresse.

Attester gis ikke til hobbyformål. Ønsker du fødsels- eller dåpsopplysninger til for eksempel slektsgransking – les mer her.