ENG

Spesialskoler

Arkivverket har i mange tilfeller opplysninger om tidligere elever ved spesialskoler. Dette kan være aktuelt for eksempel i forbindelse med søknad om rettferdsvederlag.

Rettferdsvederlag vil si en økonomisk kompensasjon fra staten for barn som har vært plassert i barnehjem, fosterhjem, verneskoler og spesialskoler for barn med atferdsvansker før 1980.

Arkiver etter spesialskoler

De fleste av spesialskolene har på et tidspunkt vært drevet av staten. En rekke av disse skolene har avlevert sine arkiver til et statsarkiv eller til Riksarkivet. Statsarkivene har arkiv fra statlige og fylkeskommunale skoler (sistnevnte fram til 1975), og til en viss grad også fra private og kommunale skoler. Ved statsarkivene finnes det også dokumentasjon på opptak til spesialskoler hos arkivene etter skoledirektørene. I tillegg har sentrale myndigheter ført kartotek over elever ved spesialskolene. Eldre materiale fra disse er avlevert til Riksarkivet, mens nyere materiale fortsatt oppbevares i Kunnskapsdepartementet.

Hva finnes av dokumentasjon?

Det er svært varierende hva som er bevart av arkivmateriale etter spesialskoler. Arkivmateriale fra skolene kan ha gått tapt på grunn av blant annet nedleggelser og omorganiseringer. I enkelte tilfeller finnes det ikke elevdokumentasjon, eller denne kan være svært mangelfull. Dersom det er bevart materiale om enkeltelever kan det dreie seg om dokumentasjon på selve skolegangen i tillegg til faglige vurderinger av eleven, korrespondanse med barnevern etc.

Oversikt over arkiv etter statlige spesialskoler som oppbevares i Arkivverket

Oversikt over barnehjem, spesialskoler og fødehjem i Buskerud, Vestfold og Telemark (pdf)

Oversikt over barnehjem som oppbevares i Arkivsenteret Dora i Trondheim

Hvordan gå fram for å få opplysninger?

For å få dokumentasjon om egen skolegang, kan du ta kontakt med Arkivverket. Du bør oppgi:

  • Ditt navn på det daværende tidspunkt (ved for eksempel navnebytte)
  • Fødselsdato
  • Navn på den aktuelle skolen
  • Omtrentlig tidspunkt for perioden du var tilknyttet skolen

Vær oppmerksom på at denne typen arkivmateriale inneholder taushetsbelagte opplysninger og at du må søke om innsyn i opplysningene. Dersom det søkes innsyn på vegne av andre, må det sendes med fullmakt. 

Søk innsyn ved å klikke nedenfor og fylle ut skjemaet du får opp. Du må identifisere deg selv ved å logge inn med elektronisk ID:

Dokumentasjon som finnes andre steder

Arkivmateriale etter det kommunale barnevernet er bevart i den respektive kommune eller ved et interkommunalt arkiv. Her kan man blant annet finne dokumentasjon på plassering i skolehjem. For dokumentasjon fra barnevern, tidligere kalt vergeråd, anbefales det å ta kontakt med den aktuelle kommunen.

For dokumentasjon av skolegang ved ordinære skoler, kan du kontakte den aktuelle kommunen, da disse skolene er kommunale. Det samme gjelder elevdokumentasjon fra pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT). Dokumentasjon fra skolepsykologisk kontor vil finnes hos fylkeskommunen. Det finnes imidlertid noen unntak, og noen få arkiver etter disse institusjonene befinner seg hos enkelte statsarkiv.