ENG

Barnevern og barnehjem

Det aller meste av dokumentasjonen fra barnevern (tidligere vergeråd) er kommunal og befinner seg i kommunale eller interkommunale arkivinstitusjoner. I enkelte tilfeller kan imidlertid også Arkivverket bidra med dokumentasjon.

I noen tilfeller kan det finnes dokumentasjon fra vergerådet i arkivene etter sorenskriver og sogneprest, som oppbevares i statsarkivene. I tillegg finnes det enkelte arkiver etter barnehjem i statsarkivene. 

Hva finnes av dokumentasjon?

I statsarkivene kan materiale fra vergeråd finnes i arkivene til sognepresten og underdommeren (byfogd/sorenskriver) fordi disse var medlemmer i vergerådet. I tillegg finnes det arkiver etter enkelte statlige eller private barnehjem i statsarkivene.

Oversikt over barnehjem, spesialskoler og fødehjem i Buskerud, Vestfold og Telemark (pdf)

Oversikt over barnehjemsarkiver som oppbevares i Arkivsenteret Dora i Trondheim

Se også informasjon om spesialskoler

Hvordan gå fram for å få opplysninger?

For å få dokumentasjon om egne barnevernsopplysninger, kan du ta kontakt med Arkivverket. Du bør oppgi følgende:

  • Navn på det daværende tidspunkt (ved for eksempel navnebytte)
  • Fødselsdato
  • Navn på den aktuelle barnevernsinstitusjonen
  • Tidspunkt for tilknytning til institusjonen

Vær oppmerksom på at denne typen arkivmateriale er underlagt strenge regler for taushetsplikt og er unntatt offentlighet i 100 år ifølge forvaltningslovforskriften. Du må søke om innsyn i opplysningene. Dersom det søkes på vegne av andre, må det sendes med fullmakt.

Søk innsyn ved å klikke nedenfor og fylle ut skjemaet du får opp. Du må identifisere deg selv ved å logge inn med elektronisk ID: 

Dokumentasjon som finnes andre steder

Fordi barnevernet, tidligere kalt vergerådet, er kommunalt, vil det aller meste av dokumentasjonen knyttet til virksomheten befinne seg i kommunalt eller interkommunalt arkivdepot. I tillegg finnes det dokumentasjon etter Fylkesbarnevernet. Dette vil finnes i fylkeskommunen eller i et interkommunalt arkivdepot i aktuelt fylke/region. 

Fra 2005 ble ansvaret for fosterbarn og fosterhjem overført til Bufetat, som er statlig. For dokumentasjon herfra må du kontakte Bufetat direkte.

Last ned

  • Barnehjem i VA - oversikt
    131.8 KB
  • Vergerådsmateriale i statlige arkiver Agder
    116.4 KB