ENG
DSC_2925

Utviklingsmidler 2020

På denne siden finner du informasjon om utviklingsmidlene 2020.

Om innsatsområdene for 2020

I 2020 kunne det søkes om tilskudd til utviklingstiltak innenfor tre innsatsområder:

  1. Digitalarkivet i et økosystem
  2. Digitalt skapte privatarkiv
  3. bevaring og digitalisering av privatarkiv
Om søkerne

Arkivverket mottok 76 søknader på til sammen 30,8 millioner kroner.

Kulturdepartementet har for 2020 bevilget 12 millioner kroner til arkivutviklingsmidler, der deler av tilskuddsrammen skal gå til planmessig arbeid med sikring og tilgjengeliggjøring av privatarkiv.

I år som tidligere år kom det inn flest søknader til innsatsområdet for bevaring og digitalisering av privatarkiv. Flere søkte også på innsatsområdet Digitalarkivet i et økosystem, der flere utviklingstiltak omhandler beriking og kobling av metadata fra både offentlige og private arkiver.

Se søkerlisten her.

Om tildelingene

Det er blitt tildelt midler til i alt 39 utviklingstiltak.

Seks av tiltakene faller innenfor innsatsområdet Digitalarkivet i et økosystem. De fleste tildelingene, 31 stk., faller innenfor innsatsområdet Bevaring og digitalisering av privatarkiv. Der også gitt støtte til to tiltak innenfor innsatsområdet Digitalt skapte privatarkiv.

Se tildelingslisten her.

Les mer om tildelingene i denne nyhetssaken.