ENG
Pc og hender

Resultater fra undersøkelsen 2020

På denne siden finner du resultater fra Arkivverkets undersøkelse av arkivholdet i statlige virksomheter som ble sendt ut til over 200 statlige virksomheter høsten 2020.

Arkivverkets undersøkelse av arkivholdet i statlige virksomheter ("Statsundersøkelsen") ble sendt ut for tredje gang i år. En lignende undersøkelse har blitt sendt ut til alle landets kommuner og fylkeskommuner siden 2010

Formålet med undersøkelsen er å få et overordnet bilde av arkivholdet i de statlige virksomhetene, og å måle endringer på sentrale områder over tid. Undersøkelsen er tett knyttet til Arkivverkets tilsyns- og veiledningsvirksomhet, og til Arkivverkets rolle som utviklingsaktør for sektoren.

Undersøkelsen brukes blant annet til utvelgelse av tilsynsobjekter, til måling av effekten tilsyn har på de statlige arkivene, og til å få oversikt over hva Arkivverket burde fokusere på ved fremtidige tilsyn og i det videre arbeidet med veiledning og andre oppgaver rettet mot forvaltningen. 

Sentrale funn i 2020

230 virksomheter (94 %) har svart på hele eller deler av årets undersøkelse.

Arkivverket har laget en oppsummering av de mest sentrale funnene, der resultatene settes i sammenheng og konsekvenser og mulige tiltak blir vurdert. Last ned ved å trykke på lenkene under.

 

 

I åpne/lukke-fanen under finner du kopi av spørreskjema og hjelpetekster samt en rådatafil som sammenstiller alle de ulike virksomhetenes svar i et enkelt dokument.