ENG
BERRE_mann og kvinne med ipad

Resultater fra undersøkelsen 2019

På denne siden finner du resultatene fra Arkivverkets undersøkelse av arkivholdet i statlige virksomheter som ble sendt ut til over 200 statlige virksomheter i april 2019.

Formålet med undersøkelsen er å få et overordnet bilde av arkivholdet i de statlige virksomhetene, og å måle endringer på sentrale områder over tid. Undersøkelsen er tett knyttet til Arkivverkets tilsyns- og veiledningsvirksomhet overfor de statlige virksomhetene, og til Arkivverkets rolle som utviklingsaktør for sektoren.

Undersøkelsen brukes blant annet til utvelgelse av tilsynsobjekter, til måling av effekten tilsyn har på de statlige arkivene, og til å få oversikt over hva Arkivverket burde fokusere på ved fremtidige tilsyn og i det videre arbeidet med veiledning og andre oppgaver rettet mot forvaltningen.

 

Årets funn

205 statlige virksomheter har svart på hele eller deler av årets undersøkelse.

Du kan laste ned samleoversikter (gjennomsnittsscorer og frekvenser) ved å trykke her:

Arkivverkets oppsummering av funn

 

Arkivverket har også laget en oppsummering av de mest sentrale funnene, der resultatene settes i sammenheng og konsekvenser og mulige tiltak blir vurdert.

Du kan laste ned oppsummeringen ved å trykke her: Last ned PDF

Hvis du er interessert i mer informasjon, f.eks. en kopi av spørreskjema, mer detaljerte samleoversikter eller en rådatafil som sammenstiller alle de ulike virksomhetenes svar i et enkelt dokument - så finner du dette i åpne/lukke-fanen under.