ENG
BERR9604

Foto: Berre

Tall og analyser fra 2016

På denne siden finner du tallmateriale fra kommunal sektor for rapporteringsåret 2016. Her har vi samlet analyserapporten, samt rådata og enkeltrapporter fra kommuner/ fylkeskommuner og bydeler/ virksomheter som har svart på undersøkelsen.