ENG
BERRE_mann og kvinne med ipad

Resultater fra undersøkelsen 2019

På denne siden finner du resultater fra Riksarkivarens undersøkelse for kommunale arkivtjenester som ble sendt ut til kommuner, fylkeskommuner og virksomheter/bydeler i Oslo våren 2019.

Riksarkivarens undersøkelse for kommunale arkivtjenester («Kommuneundersøkelsen») startet opp i 2010, med bakgrunn i Riksrevisjonens rapport om tilstanden for arkiv i kommunene, og er etter dette blitt sendt ut årlig til alle landets kommuner og fylkeskommuner.

Formålet med undersøkelsen er å få et overordnet bilde av arkivholdet i kommunene, og å måle endringer på sentrale områder over tid. Undersøkelsen er tett knyttet til Arkivverkets tilsyns- og veiledningsvirksomhet overfor kommunene, og til Arkivverkets rolle som utviklingsaktør for sektoren.

Undersøkelsen brukes blant annet til utvelgelse av tilsynsobjekter, til måling av effekten tilsyn har på de kommunale arkivene, og til å få oversikt over hva Arkivverket burde fokusere på ved fremtidige tilsyn og i det videre arbeidet med veiledning og andre oppgaver rettet mot forvaltningen. 

 

Årets funn

419 kommuner og fylkeskommuner (95 %) har svart på hele eller deler av årets undersøkelse. Bydelene og virksomhetene i Oslo får tilsendt en egen undersøkelse (tilpasset det desentraliserte arkivansvaret), og her har 40 enheter (88 %) svart.

Du kan laste ned samleoversikter (gjennomsnittsscorer og frekvenser) ved å trykke her:

Arkivverkets oppsummering av funn

 

Arkivverket har også laget en oppsummering av de mest sentrale funnene, der resultatene settes i sammenheng og konsekvenser og mulige tiltak blir vurdert.

Du kan laste ned oppsummeringen ved å trykke her: Last ned PDF

Hvis du er interessert i mer informasjon, f.eks. en kopi av spørreskjema, mer detaljerte samleoversikter eller en rådatafil som sammenstiller alle de ulike kommunenes svar i et enkelt dokument - så finner du dette i åpne/lukke-fanen under.