ENG
BERRE_Kvinne foran datamaskin 2

Foto: Berre

Tall og analyser fra 2016

På denne siden finner du statistikk fra arkivinstitusjoner, bibliotek og museer for rapporteringsåret 2016.

Fagbibliotek/dokumentasjonssenter

Folkebibliotek

 
Lokalhistorisk arkiv og samlinger