ENG
BERRE_Kvinne foran datamaskin 2

Foto: Berre

Tall og analyser fra 2016

På denne siden finner du statistikk og analyser fra arkivinstitusjoner, bibliotek og museer for rapporteringsåret 2016. Her har vi samlet analyserapporten, samletabeller og enkeltrapporter fra ABM-institusjoner som har svart på årets undersøkelse.

Fagbibliotek/dokumentasjonssenter

Folkebibliotek

 
Lokalhistorisk arkiv og samlinger