ENG
BERR9604

Søk om prosjekt- og utviklingsmidler 2018

Informasjonen på denne siden gir en instruks for hvordan en søker om utviklingsmidler for 2018.

Søknadsfrist 15. september 2018

Trykk her for å registrere deg som søker, og du vil om kort tid motta skjema for ditt prosjekt

11.juli 2018: Merk at utsendelsen av søknadsskjema vil ta noe lengre tid i ferieavviklingen.

Årets søknad leveres gjennom en 2-trinnsprosess. Ved trinn 1 aktiverer søker lenken under og legger inn all kontaktinformasjon og navn på prosjekt. Etter dette vil søker motta en lenke som er øremerket for ditt aktuelle prosjekt. Ved trinn 2 fyller søker ut skjema for prosjekt. Under trinn 2 har søker muligheten til å gå inn og ut av lenken, samt at all informasjon som legges inn i søknadsskjema blir lagret til neste gang du går inn. Lenken du har mottatt pr e-post vil hele tiden være inngang til din øremerkede søknad. Tilgangen vil være tilgjengelig så lenge søknadsfristen er gjeldende.  

Kontaktpersoner

Lars-Jørgen Sandberg, 
Statsarkivar og fagdirektør
e-post: lasa@arkivverket.no
Tlf: 412 31 123 

Anne Aune
Fagdirektør
e-post: annaun@arkivverket.no
Tlf: 481 76 858