ENG
connect-20333_1920

SKATE

Skate (Styring og koordinering av tjenester i e-forvaltning) er et strategisk samarbeidsråd som skal bidra til at digitaliseringen av offentlig sektor blir samordnet og gir gevinster for innbyggere, næringsliv og forvaltningen.

Rådet er sammensatt av toppledere på virksomhetsnivå, der Riksarkivaren representerer Arkivverket.

(bilde) SKATE modell

Du kan lese mer om Skates rolle og organisering på Difis hjemmesider.

Hvorfor deltar Arkivverket i Skate, og hva bidrar Arkivverket med?

Arkivverkets mål med medlemskapet i Skate:

  • Dokumentasjonsforvaltning og arkiv understøtter digitaliseringen av offentlig sektor.
  • Dokumentasjonsforvaltning og arkiv har sin rette plass i den helhetlige arkitekturen for den digitale forvaltningen.
  • Arkivverket er anerkjent som verdifull rådgiver og aktør i digitaliseringen av offentlig forvaltning.
  • Arkivverket utvikler sine tjenester i henhold til enhetlig tverrsektoriell tilnærming til tjenesteutvikling.

 

Arkivverket deltar i direktørmøtene og i Skates arbeidsutvalg (saksforberedende organ). I tillegg til dette bidrar Arkivverket med ressurser til flere av de strategiske tiltakene i Skate:

  • Prosjektledelse og fagressurser i prosjektet Metode for identifisering og sikring av dokumentasjon
  • Fagressurs i arbeidet ned nasjonalt rammeverk for samhandlingsarkitektur.
  • Fagressurs i arbeidet med å skape «orden i eget hus». Oppfølging av arbeidet med Felles datakatalog.

 

Prosjektet Metode for identifisering og sikring av dokumentasjon

Prosjektet Metode for identifisering og sikring av dokumentasjon har bakgrunn i en gjennomgang av dokumentasjonsforvaltning og arkiv i statlige virksomheter og kommunal sektor som ble satt i gang av Skates arbeidsutvalg i 2016. En foranalyse avdekket at eksisterende metoder og rammeverk ikke i tilstrekkelig grad kunne svare på hva som utgjør dokumentasjon.

Prosjektet ble igangsatt i januar 2018, og skulle finne svar på: 

  • Hva utgjør dokumentasjon i en prosess?
  • Hvilke funksjonelle krav skal stilles til løsninger som skal sikre og bevare denne dokumentasjonen
  • Hvordan skal disse kravene beskrives?

Leveransen ble presentert og godkjent i Skate 13. mars 2019. 

Foranalysen "Dokumentasjonsforvaltning og arkiv"

Arkivverket sto høsten 2016 som tiltakseier for samarbeidsprosjektet som har arbeidet med foranalysen Dokumentasjonsforvaltning og arkiv.

Les mer om arbeidet og last ned hele rapporten.