BERRE_kvinne og jente
Foto: Berre

Nasjonal arkivutvikling

Her samler vi informasjon om Arkivverkets strategiske utviklings-prosjekter og aktiviteter. Noen av disse foregår i egen regi, mens andre er knyttet opp mot SKATE-samarbeidet