ENG
Innebygd_ArkivRobot2025-3.1-format

Visjonen for 2025

Vår visjon for satsingen Innebygd arkivering: I 2025 bruker ikke ansatte i offentlige virksomheter tid på arkivering.

  • Hva om saksbehandler ikke behøver å bruke tid på arkiv lenger?
  • Hva hvis saksbehandler får bedre tid til å løse nye viktige arbeidsoppgaver?
  • Hva hvis virksomheten også sparer penger, som kan brukes til andre formål?
  • Hva om dokumentasjon og data automatisk kan gjenbrukes andre virksomheter?

 

For å sette en klar retning for oss selv i denne satsingen har vi formulert en visjon. Vår visjon er at i 2025 trenger ikke ansatte i offentlige virksomheter å bruke sin tid på arkivering. Vårt mål er at den riktige informasjonen blir tatt vare på helt av seg selv, fordi saksbehandler har automatiserte løsninger for arkiv.