ENG
Innebygd_ArkivFloken2019_1860

Sammen kan vi løse floken!

Vi inviterer til et bredt tverrfaglig samarbeid om utvikling av morgendagens løsninger.

Visjonen om innebygd arkivering er ikke et IT-prosjekt eller system, men et mål om samarbeid – på tvers av sektorer, på tvers av fagfelt, på tvers av offentlige etater og det som kanskje tidligere har vært vanntette skott.

Arkivverket ønsker å være en pådriver for at ulike aktører bidrar med sin kompetanse inn i utviklingen av morgendagens løsninger.

Vi vil fasilitere og invitere til samarbeid og til å tenke nytt og innovativt rundt dokumentasjonsforvaltning i forvaltningen, slik at de gode ideene oppstår, utvikles og spres.