ENG
grass-sand-lawn-play-plastic-flower-1227387-pxhere.com

Fire vil ha plass i sandkassen

Bredden i hvem som vil utforske innovative måter å ta vare på dokumentasjon er stor.

Sammen med Digitaliseringsdirektoratet driver Arkivverket en regulatorisk sandkasse for arkiv, data og offentlighet. I den hittil siste runden har vi fått inn fire søknader fra søkere som har ideer eller prosjekter å teste ut. Vi er i dialog med søkerne, fram til styringsgruppa for sandkassen tar endelig beslutning i mars om hvem som skal få delta. 

Disse søknadene kom inn

Søker 

Idé/prosjekt 

Oslobygg KF 

Utveksling av informasjon på tvers av foretakets, kundenes og leverandørenes fagsystemer i en stadig mer digital eiendomsbransje. 

Sjøfartsdirektoratet 

Nytt system for sertifikatutstedelser, både for norske fartøy og norske sjøfolk med utbredt automatisert datahøsting og saksbehandling. Det er behov for å dokumentere/gjenskape input og output, og sammenhengen mellom dem.  

Visma Enterprise AS 

Visma Flyt Samspill, som er en løsning for planbasert samhandling, som skal fungere som en slags “informasjons-hub” mellom de ulike fagsystemene. Formålet med dette er å forbedre 
samhandlingen rundt enkeltpersoner som trenger samtidig bistand fra flere faginstanser, samt å involvere planeier, familie og nettverk i dette arbeidet. 

Statsforvalternes fellestjenester i samarbeid med Sikri 

«Klagebehandlingsprosessen for økonomisk sosialhjelp». Samhandling på tvers av kommunal og statlig sektor, der informasjonen blir ivaretatt i én løsning når prosessen går på tvers. 

 

Rakk du ikke fristen? 

Det er flere søknadsrunder for sandkassen hvert år. Når neste mulighet blir vil være klart rundt sommeren 2022. 

Ta gjerne kontakt med Marthe Rosenvinge (tlf. 91564926) dersom dere har spørsmål.