ENG
Pilotprosess banner

Pilot i innebygd arkivering

I fremtiden må virksomheter ha handlingsrom til å utvikle løsninger som fungerer til deres formål samtidig som de må kunne oppfylle de hensyn det nye lovverket peker på. Vi har gjennomført 2 piloter for å forstå mer rundt hvordan en brukersentrert dokumentasjonsforvaltning kan fungere.

I januar startet vi samarbeider med NAV og Kulturtanken hvor vi har utforsket hvordan vi kan tenke nytt rundt arkivfaglige hensyn og ivaretagelse av offentlighet, samt hvordan eInnsyn kan spille en viktig rolle inn i dette. Med det nye lovverket følger nye muligheter til å påvirke og utfordre fremtidens metoder for effektiv og bærekraftig dokumententasjon. Gjennom en 3-måneders pilot har vi delt, testet og lært av hverandre gjennom dialog og utvikling.

Se filmen fra pilot

 

Målet med piloten har vært å åpne for involvering og engasjement rundt nye krav, retningslinjer og hensyn samt å få virksomhetenes innspill på hvordan en ny standard best kan fungere for forvaltningen.

Pilotprosessbanner ny

 

  • Prosessen er nå i sluttfasen, og ferdigstilles våren 2020.
  • Arbeidet er en del av Arkivverkets pågående sondering for å etablere en regulatorisk sandkasse. Mer om dette kommer.