ENG
DSC_2811

Regulatorisk sandkasse: Leker med loven for å innovere

For å skape innovasjon er det nødvendig å utfordre eksisterende rammer på en trygg måte.

Arkivverket har derfor opprettet en regulatorisk sandkasse for arkiv, data og offentlighet. Sandkassen er et samarbeid med Digitaliseringsdirektoratet.

Hva vil sandkassen inneholde?

Intensjonen er å fokusere på hensynene til god dokumentasjonsforvaltning (ekte, pålitelig, dekkende, i sammenheng og anvendbar), og la virksomhetene/leverandørene vurdere hvordan dette konkret ivaretas. Der det er relevant vil vi også undersøke om vi kan ivareta offentlighet på nye måter.

Sandkassen vil bestå av informasjon og veiledning, testing av nye tekniske løsninger og regelverksutvikling.

Vi vil starte med å invitere noen få virksomheter til samarbeid, før vi evaluerer og eventuelt utvider tilbudet. De utvalgte virksomhetene vil kunne utforme løsninger som er tilpasset egne behov, selv om løsningene utfordrer gjeldende regelverk.

image002

 

Se åpningen av sandkassen her:

Hva er en regulatorisk sandkasse?

Regulatoriske sandkasser er et virkemiddel for å fremme ansvarlig innovasjon og er beskrevet i regjeringens nasjonale strategi for kunstig intelligens (2019). En regulatorisk sandkasse innebærer at virksomheter får anledning til å teste ut løsninger, tjenester og produkter i et begrenset omfang, innenfor en viss tidsramme, samtidig som virksomheten får tett oppfølging.

Hvem er sandkassen til for?

  • Statlige virksomheter som prøver ut nye metoder på noen utvalgte fagområder/arbeidsprosesser alene eller i samarbeid med andre.
  • Kommunale virksomheter som prøver ut nye metoder på noen utvalgt fagområder/arbeidsprosesser alene eller i samarbeid med andre.
  • I tillegg kan et tredje alternativt være aktuelt: Private leverandører som utvikler en løsning for bruk i offentlig sektor. Dette vil kreve at leverandøren har en offentlig kunde som tar i bruk løsningen og at den offentlige kunden som har behov som passer i sandkassen.

Relevant tematikk og problemstillinger

Vi ser for oss at Arkivverket kan bistå virksomheter og leverandører i for eksempel følgende behov:

  • Utredning innenfor anskaffelse
  • Utvikling av nytt (fag)system
  • Begrenset utvikling av prototype
  • Oppgradering av system/portefølje

Gjennomførte piloter

I starten av 2020 gjennomførte Arkivverket to pilotprosjekter sammen med NAV og Kulturtanken. Her utforsket vi sammen hvordan vi kan tenke nytt rundt arkivfaglige hensyn og ivaretagelse av offentlighet, samt hvordan eInnsyn kan spille en viktig rolle inn i dette. Les mer om pilotene.