Forprosjekt StandardLab

StandardLab vil i 2022 bli en arena der vi kan jobbe med å utvikle og forvalte fremtidige standarder. Fram til lansering av StandardLab skal vi bruke tiden på et forprosjekt. Der skal vi se til andre sektorer og andre land for å se hvordan de jobber med standardisering for å få inspirasjon til hvordan vi skaper den beste mulige arena for standardisering hvor offentlig sektor og leverandørene blir inkludert.

Arkivverket avslutter utviklingen av Noark-standarden
Arkivverket avslutter utviklingen av Noark-standarden
Arkivverket skal løse utfordringene med å ta vare på informasjon som blir skapt i offentlig sektor i dag. Derfor har vi besluttet at Noark-standarden ikke skal videreutvikles. I stedet vil vi starte opp et mer dynamisk standardarbeid.
Spørsmål og svar om Noark og StandardLab
Spørsmål og svar om Noark og StandardLab
Arkivverket videreutvikler ikke lenger Noark-standarden, men gjør kun nødvendige feilrettinger. Hva betyr dette for offentlig forvaltning og leverandører av IT-løsninger?