Forprosjekt StandardLab

Arkivverket har besluttet at Noark-standarden ikke skal videreutvikles. Det skal kun gjøres nødvendige feilrettinger. Fremfor å videreutvikle Noark, vil Arkivverket utforske hvordan standardisering bør skje på arkivfeltet fremover. Sammen med andre aktører stiller vi spørsmålet om hvordan standardisering som virkemidel bør brukes for å ivareta arkivkrav i digitale systemer.

Dette er forprosjekt StandardLab
Dette er forprosjekt StandardLab
Forprosjekt StandardLab skal finne ut hvordan Arkivverket kan erstatte Noark-standarden med et mer dynamisk og inkluderende standardarbeid. Forprosjektet er planlagt levert i april 2022.
Spørsmål og svar om Noark og StandardLab
Spørsmål og svar om Noark og StandardLab
Arkivverket videreutvikler ikke lenger Noark-standarden, men gjør kun nødvendige feilrettinger. Hva betyr dette for offentlig forvaltning og leverandører av IT-løsninger?