ENG
Innebygd_Aktivitetsplan_Oppdatert

Aktiviteter og prosjekter

Prosjektet har fått tildelt midler fra Digitaliseringsdirektoratet, DOGA og Norsk forskningsråd, og samtlige aktiviteter er godt i gang.

Stimulab prosjektet – midler fra DIFI/DOGA

Arkivverket har søkt om og blitt tildelt midler fra Stimulab-ordningen. Gjennom StimuLab skal Difi og DOGA stimulere til offentlig innovasjon fra brukernes perspektiv ved hjelp av tjenestedesign.

Stimulab støtter statlige og kommunale virksomheter som våger å tenke nytt om roller og systemer, og som er villige til å endre disse for å levere bedre tjenester til brukerne.

  • Anskaffelse i prosess
  • Oppstart var februar 2020
     
  • Mulighet for involvering: Vi ønsker eksterne og interne deltakere i prosjektgruppe, referansegruppe, samt med i workshops.

Samfunnsøkonomisk analyse

I analysen skal vi se på kostnader ved dagens løsninger for arkiv og journalføring, samt mulige gevinster ved innebygd arkivering. Vi undersøker både prissatte og ikke-prissatte virkninger.

  • Aktiviteten er i oppstartsfase, og ferdigstilles 01.07.2020.
  • Det er mulig at aktiviteten forlenges for å gjøre ytterligere beregninger, eller for å jobbe med formidling og fremstilling.
  • Mulighet for involvering: Vi ønsker å hente inn tall og underlag til å gjøre beregninger fra ulike virksomheter i forvaltningen.

Piloter

I januar startet vi samarbeider med NAV og Kulturtanken hvor vi utforsker hvordan vi kan tenke nytt rundt arkivfaglige hensyn og ivaretagelse av offentlighet, samt hvordan eInnsyn kan spille en viktig rolle inn i dette.

  • Prosessen er nå i sluttfasen, og ferdigstilles våren 2020.
  • Arbeidet er en del av Arkivverkets pågående sondering for å etablere en regulatorisk sandkasse. Mer om dette kommer.