Statsarkivet i Trondheim ble etablert i 1850 som det første regionale arkivet i Norden. Vi oppbevarer i dag ca. 25 000 hyllemeter arkiv fra våre fire fylker. Vi er samlokalisert med tre andre arkivinstitusjoner i Arkivsenteret på Dora.

Våre oppgaver

Våre oppgaver er å ta vare på og tilgjengeliggjøre arkivmateriale fra den lokale og regionale statsadministrasjonen. I tillegg tar vi imot og oppbevarer privatarkiv. Statsarkivet har tilsyn med arkivforholdene i den offentlige forvaltningen innen sitt distrikt, og bistår i den sammenheng offentlige myndigheter med råd og veiledning. Alle har i følge Offentleglova rett til innsyn i arkiv fra offentlig forvaltning - innsynsretten er selve grunnlaget for vårt demokrati. Derfor arbeider vi også med å skape interesse for og spre kunnskap om arkiv.

Bruk oss!

Om du vil bruke vårt arkivmatierale kan du besøke vår lesesal på Dora, besøke Arkivverkets digitale lesesal "Digitalarkivet" eller skrive til oss. Vi tar imot grupper på omvisning og arrangerer speseille opplegg for skolen og studenter. Du kan se smakebiter fra arkivene i utstillinger i Arkivsenteret, eller i nettutstillinger. Om du har spørsmål vedrørende avlevering eller arkivdanning anbefaler vi at du først leser veiledningenene på våre nettsider, deretter kan du ta kontakt med en saksbehandler - se i kontaktfeltet til venstre.

 

Statsarkivet i Trondheim

Statsarkivet i Trondheim. Foto: Tor Arne Granmo.

Statsarkivet stenger telefonen i uke 29, 30 og 31

Her er noen råd for hva du kan gjøre:

Gjelder henvendelsen slektsforespørsler anbefaler vi at dere starter på digitalarkivet. Der er det mulig å søke i transkriberte kilder, lete i kirkebøker og andre skannede kilder eller finne informasjon om hvordan man skal gå frem for å drive med slektsgransking. Det er også flere forum hvor man kan få hjelp, både med å finne informasjon om personer/slekter eller til å tyde skannede kilder. Start gjerne på Brukernes eget forum for å se hva slags type spørsmål dere kan få hjelp med der.

Har du andre spørsmål anbefaler vi at dere sender en skriftlig henvendelse. Dersom henvendelsen gjelder rettighetsdokumentasjon (dødsfall/arv, rettferdsvederlag, saker fra politiarkiv, bidragssaker, skole/vitnemål eller lignende) er det viktig at dere legger ved kopi av legitimasjon. Skriv en så konkret henvendelse som mulig; Hva, hvor, når og hvorfor. Husk også å skrive opp kontaktinformasjon (Navn, adresse, e-post og telefon), slik at vi kan kontakte dere dersom vi har behov for ytterligere informasjon.

E-post til post@arkivverket.no eller post til Statsarkivet i Trondheim, Maskinistgata 1, 7042 Trondheim

Ved hastesaker (dødsfall/skifte e.l) ringer saksbehandlen tilbake. Gi da konkret informasjon om sakstype. Vi ringer ikke tilbake for slektsforespørsler eller annen informasjon som kan finnes på digitalarkivet. Dersom dere har sendt en skriftlig henvendelse til oss og har konkrete spørsmål, eller tilleggsinformasjon, om saken så vær vennlig å oppgi saksnummeret.

Arkivsenteret på Dora

Statsarkivet samarbeider med Interkommunalt arkiv Trøndelag, Trondheim byarkiv, NTNU universitetsbiblioteket og Forsvarsmuseets bibliotek i Arkivsenteret på Dora. På vår felles lesesal kan du få tilgang til arkivmateriale, bøker, gamle aviser og fotografier fra alle våre institusjoner. Arkivsenteret har en egen hjemmeside: www.arkivsenteret.no

Norges dokumentarv

Røros kobberverks arkiv på 250 hyllemeter, som oppbevares dels hos oss og dels på Rørosmuseet, har kommet med på UNESCOs liste over Norges dokumentarv! Se vår nettutstilling om arkivet

I forbindelse med Stemmerettsjubileet 2013 har vi bidratt med tekster om de 100 første kvinnelige kommunestyrerepresentantene på Lokalhistoriewiki.

I forbindelse med Stemmerettsjubileet 2013 har vi bidratt med tekster om de 100 første kvinnelige kommunestyrerepresentantene på Lokalhistoriewiki.