Statsarkivet i Trondheim

Statsarkivet i Trondheim ble etablert i 1850 som det første regionale arkivet i Norden. Vi oppbevarer i dag ca. 25 000 hyllemeter arkiv fra våre fire fylker. Vi er samlokalisert med tre andre arkivinstitusjoner i Arkivsenteret på Dora.

Våre oppgaver

Våre oppgaver er å ta vare på og tilgjengeliggjøre arkivmateriale fra den lokale og regionale statsadministrasjonen. I tillegg tar vi imot og oppbevarer privatarkiv. Statsarkivet har tilsyn med arkivforholdene i den offentlige forvaltningen innen sitt distrikt, og bistår i den sammenheng offentlige myndigheter med råd og veiledning. Alle har i følge Offentleglova rett til innsyn i arkiv fra offentlig forvaltning - innsynsretten er selve grunnlaget for vårt demokrati. Derfor arbeider vi også med å skape interesse for og spre kunnskap om arkiv.

Bruk oss!

Om du vil bruke vårt arkivmatierale kan du besøke vår lesesal på Dora, besøke Arkivverkets digitale lesesal "Digitalarkivet" eller skrive til oss. Vi tar imot grupper på omvisning og arrangerer speseille opplegg for skolen og studenter. Du kan se smakebiter fra arkivene i utstillinger i Arkivsenteret, eller i nettutstillinger. Om du har spørsmål vedrørende avlevering eller arkivdanning anbefaler vi at du først leser veiledningenene på våre nettsider, deretter kan du ta kontakt med en saksbehandler - se i kontaktfeltet til venstre.

Kommende foredrag

Lunsjforedrag  - Gullkysten og dansk/norsk slavehandel
Foredrag ved førsteamanuensis Jon Olav Hove (NTNU).
Info: https://www.facebook.com/events/365474023846938/
Tid og sted: kl. 11.00. Arkivsenteret Dora (Maskinistgata 1) 4. etg.
Ta med dere matpakka eller kjøp lunsj ved vår kantine og få med dere dette spennende foredraget.

 

Statsarkivet i Trondheim

Statsarkivet i Trondheim. Foto: Tor Arne Granmo.

Arkivsenteret på Dora

Statsarkivet samarbeider med Interkommunalt arkiv Trøndelag, Trondheim byarkiv, NTNU universitetsbiblioteket og Forsvarsmuseets bibliotek i Arkivsenteret på Dora. På vår felles lesesal kan du få tilgang til arkivmateriale, bøker, gamle aviser og fotografier fra alle våre institusjoner. Arkivsenteret har en egen hjemmeside: www.arkivsenteret.no

Norges dokumentarv

Røros kobberverks arkiv på 250 hyllemeter, som oppbevares dels hos oss og dels på Rørosmuseet, har kommet med på UNESCOs liste over Norges dokumentarv! Se vår nettutstilling om arkivet