Bilde av statsarkivet bygning

Statsarkivet i Stavanger, Bergelandsgt. 30. Foto: Anne Karin Jåsund.

Statsarkivet flytter – store endringer for brukere

Pga. forsinkelsen i byggeprosessen åpnes antagelig ikke lesesalen før nærmere august 2016. Nærmere info kommer.

Som de fleste av våre brukere kjenner til, gjennomfører huseier en full rehabilitering av Bergelandsgt 30. Statsarkivet har allerede flyttet én gang internt i bygget. Vi skal nå flytte store deler av virksomheten vår til eksterne midlertidige lokaler i perioden 15. august 2015 til minimum 31.mars 2016.

Vi har innledet et samarbeid med Stavanger byarkiv om lesesal, og våre lesesalsgjester vil i denne perioden bli invitert til deres lesesal. En av våre ansatte vil være til stede i byarkivets åpningstider fra og med 25.8.15. Statsarkivets lesesal vil være helt stengt i perioden 11.8.2015 og frem til ca 1.4.2016. Åpningstider for lesesal vil være i åpningstidene til Stavanger byarkiv som p.t. ser ut til å bli mandag, tirsdag, torsdag og fredag fra 0900 – 1500.

Magasin vil bli værende igjen i Bergelandsgate, og vi vil få utfordringer med at vi/materialet er på ulike steder. Det vil være derfor behov for å legge opp nye rutiner for bruk av materiale på lesesal.  Det vil være nødvendig å bestille materiale i forkant av besøk og vi må samle henting til bestemte tider.

For øvrige henvendelser gjelder e-post: post@arkivverket.no og tlf 51501260, telefontid 9-15 mandag – fredag. 

Statsarkivet er depotinstitusjon for arkivmaterialet frå den statlege forvaltinga i Rogaland. Dei eldste arkiva går tilbake til 1500-og 1600-talet. Mesteparten av materialet er frå om lag 1750 og framover. Rogaland har tildømes dei eldste bevarte tingbøkene i landet. Den eldste er etter Sorenskrivaren i Jæren og Dalane, og tek til i 1613.

Statsarkivet har meir enn 1650 store og små privatarkiv. Dei største privatarkiva omfattar hermetikkindustrien, skipsreiarlag og petroleumsindustrien. Dei siste er frå 1970-åra og framover. Desse petroleumsarkiva utgjer no ein stor del av privatarkiva våre. Statsarkivet i Stavanger har eit nasjonalt ansvar for å dokumentera norsk petroleumshistorie på arkivsida. Ved utgangen av 2011 hadde vi omlag 15000 hyllemeter med arkivmateriale i magasina våre.

Spør oss!

Følg oss på Facebook!

Siste nytt fra Statsarkivet!

Nye opningstider på lesesalen!