Samkatalogen

Arkivskaper

Til treffliste Fritekstsøk Arkivsøk  

 

 

   
Arkivskaper: AS-1009 / Bull, Henrik
Depotinstitusjon: Nasjonalmusset for kunst, arkitektur og design
Tidsrom: 1864 - 1953
Samfunnssektor: Privat
Arkivskapertype: Bedrift (privat bedrift og offentlig aksjeselskap)
Land: Norge
Historikk / biografi: Arkivet er ordnet slik at hvert prosjekt utgjør en arkivserie. Arkivet inneholder 133 registrerte prosjekter, og fordelt på disse 1598 tegningsblad. I tillegg kommer restanse. Arkivet er antagelig nokså komplett.

Noen litteraturreferanser:
Bengt Lifoss: Henrik Bulls formgivning av lysarmatur, hovedoppgave i kunsthistorie, UiO 2003
Julius Malling i Norsk Kunstnerleksikon, bind 1, Oslo 1982 s. 351 f.
Christian Norberg-Schulz: "Henrik Bull" i Byggekunst 1966 ss. 70-81
Stephan Tschudi-Madsen: Henrik Bull, Oslo 1983
Forvaltningsnivå: Sentral/nasjonal
Næringskategori(er): Arkitektvirksomhet
Kommune(r): OSLO
Arkiv(er): Bull, Henrik