Samkatalogen

Arkivskaper

Til treffliste Fritekstsøk Arkivsøk  

 

 

   
Arkivskaper: AS-1004 / Bjercke og Eliassen
Depotinstitusjon: Nasjonalmusset for kunst, arkitektur og design
Tidsrom: 1914 - 1960
Samfunnssektor: Privat
Arkivskapertype: Bedrift (privat bedrift og offentlig aksjeselskap)
Land: Norge
Historikk / biografi: Studiekameratene og vennene Andreas Hesselberg Bjercke (1883-1967) og Georg Christen Eliassen (1880-1964) startet felles praksis i Kristiania i 1914, og drev firmaet Bjercke og Eliassen fram til 1960. De hadde en svært stor produksjon, og med noen unntak er det vanskelig å bestemme hvem som var ansvarlig for hva. De jobbet svært tett. I løpet av sin karriere vant de en hel del konkurranser, hvorav Sjømannskolen på Ekeberg nok var den første, med konkurranseutlysning allerede i 1913. Selve bygget sto ferdig 1917. Av hovedverker ellers kan nevnes Den norske Amerikalinje (1919), Georg Eliassens egen bolig (1920), Oslo Lysverkers administrasjonsbygning og Vestkantbadet (1932), restaurant Dronningen (1932), Norsk Rederforbund (1934) og Norsk Arbeidsgiverforening (1951).
Både Bjercke og Eliassen studerte på den Tekniska Högskolan i Stockholm. Eliassen hadde praksis hos byens berømte rådhusarkitekt Östberg. Denne bakgrunnen har nok vært avgjørende for noe av det nasjonalromantiske utrykket som finnes store deler av Bjercke og Eliassens arkitektur, også etter at funksjonalismen ble tidens løsen. I Bjercke og Eliassens modernistiske prosjekter finnes det ofte allikevel historiserende elementer. De var opptatt av byggets helhetlige utforming, og tegnet gjerne hele interiører med møbler.

Næringskategori(er): Arkitektvirksomhet
Kommune(r): OSLO
Arkiv(er): Bjercke og Eliassen