Samkatalogen

Arkivskaper

Til treffliste Fritekstsøk Arkivsøk  

 

 

   
Arkivskaper: AS-1008 / Bryn, Finn
Depotinstitusjon: Nasjonalmusset for kunst, arkitektur og design
Tidsrom: 1890 - 1975
Samfunnssektor: Privat
Arkivskapertype: Bedrift (privat bedrift og offentlig aksjeselskap)
Land: Norge
Historikk / biografi: Finn Bryn ble født 9. desember 1890, og døde 15. september 1975. Han tok artium på Bergens Katedralskole i 1909, og begynte deretter på NTH. Da han ble uteksaminert i 1916 begynte han som assistent hos Georg Greve i Bergen. Året etter begynte han hos Arnstein Arneberg, og var her fram til han stiftet eget firma med Johan Ellefsen i 1922. Sammen skulle disse komme til å utgjøre en vesentlig del av avantgarden på den norske arkitekturscenen i mellomkrigstida, men i kontorets startfase var oppdragene hovedsakelig oppmålinger av kirker og gårder for Fortidsminneforeningen. De unge arkitektene deltok i flere konkurransen, og fikk sitt definitive gjennombrudd da de vant den prestisjetunge konkurransen om Universitetsanlegget på Blindern i 1926. Etter mange omtegninger utviklet det i utgangspunktet klassisistiske forslaget seg i retning mer abstraherende former og en funksjonalistisk stil. Bryn og Ellefsen ble tildelt Houens fonds diplom for bygningene på Blindern i 1937. Året etter vant de den samme prisen igjen, for Aftenpostens hus som sto ferdig i 1935. Firmaet ble oppløst i 1940.
I etterkrigstida markerte Finn Bryn seg med sine mange skolebygg, man kanskje aller mest med sin særpregede kirkearkitektur. Hovedverket her er Molde kirke fra 1957. Finn Bryn tegnet også Sogn studentby sammen med Eyvind Moestue i 1952.
Gjennom hele sin karriere tegnet han møbler, og tidlig på tjuetallet tegnet han også vedovner.

Forvaltningsnivå: Sentral/nasjonal
Næringskategori(er): Arkitektvirksomhet
Kommune(r): OSLO
Arkiv(er): Bryn, Finn