Samkatalogen

Arkivopplysninger

Til treffliste Fritekstsøk Arkivsøk  

 

 

   
Arkivnavn: Bjercke og Eliassen
Arkivsignatur: A-1004
Depotinstitusjon: Nasjonalmusset for kunst, arkitektur og design
Arkivskaper(e): Bjercke og Eliassen
Tidsrom: 1911 - 1981
Ordning: Ferdig ordnet
Katalogisering: Arkivliste
Katalogmedium: Annen databasert katalog
Lagringsmedium: Papir
Omtale av arkivet: Arkivet er ordnet slik at hvert prosjekt utgjør en arkivserie. Arkivet inneholder 360 prosjekter, og fordelt på disse 13.888 tegningsblad. Til 164 av prosjektene finnes det dokumenter av forskjellig slag. I tillegg kommer fotografier, som er ordnet på samme måte som tegningene, etter prosjekter. Arkivet inneholder 660 motiver fordelt på 66 prosjekter (serier.)
Arkivet er dessverre sterkt brannskadd.

Noen litteraturhenvisninger:
Axel Mykleby i Norsk kunstnerleksikon, bind 1, Oslo 1982 ss. 228-230
Axel Mykleby i Norsk kunstnerleksikon, bind 1, Oslo 1982 s. 562

Serier:

E - Sak- og korrespondansearkiv (1911 - 1981)

T - Tegningsarkiv (1911 - 1981)

U - Fotografier