Samkatalogen

Arkivopplysninger

Til treffliste Fritekstsøk Arkivsøk  

 

 

   
Arkivnavn: Thiis, Helge
Arkivsignatur: A-1029
Depotinstitusjon: Nasjonalmusset for kunst, arkitektur og design
Arkivskaper(e): Thiis, Helge
Tidsrom: 1916 - 1970
Ordning: Ferdig ordnet
Katalogisering: Arkivliste
Katalogmedium: Upublisert katalog på papir og mikrofilm
Lagringsmedium: Papir
Omtale av arkivet: Arkivet er ordnet slik at hvert prosjekt utgjør en arkivserie. Arkivet inneholder 75 prosjekter, og fordelt på disse 1112 tegningsblad. I tillegg inneholder arkivet en del korrespondanse og fotografier.

Noen litteraturreferanser:
Domkirkearkitekt Helge Thiis : 1897 - 16. august - 1967. Festskrift til Helge Thiis' 60-års dag, Trondheim 1967
Trond Marinus Indahl i Norsk Kunstnerleksikon, bind 4, Oslo 1986 s. 207 ff.
Tone Thiis Schjetne: "Helge Thiis in memoriam" i Kunst og kultur 1972 ss. 255-259

Serier:

E - Sak- og korrespondansearkiv (1921 - 1954)

T - Tegningsarkiv (1916 - 1970)

U - Fotografier