Samkatalogen

Arkivopplysninger

Til treffliste Fritekstsøk Arkivsøk  

 

 

   
Arkivnavn: Selmer, Wenche
Arkivsignatur: A-1026
Depotinstitusjon: Nasjonalmusset for kunst, arkitektur og design
Arkivskaper(e): Selmer, Wenche
Tidsrom: 1953 - 1997
Ordning: Grovordnet
Katalogisering: Serieliste
Katalogmedium: Annen databasert katalog
Lagringsmedium: Papir
Omtale av arkivet: Arkivet inneholder 96 prosjekter, og er ordnet slik at hvert prosjekt utgjør en arkivserie.

Noen litteraturreferanser:
Arkitektnytt 1998/11
Seip, Elisabeth: "Selmer, Wenche Elisabeth" i Norsk Kunstnerleksikon, bind 3, Oslo 1986
Tostrup, Elisabeth: Arkitekt Wenche Selmer (1920-1998): omtankens arkitektur, Oslo 2002

Serier:

T - Tegningsarkiv (1953 - 1997)